^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

ROK SZKOLNY 2020/2021

1 września 2020 r. – 31 sierpnia 2021 r.

I półrocze – 1.09.2020 r. – 24.01.2021 r.

II półrocze –  25.01.2021 r. – 25.06.2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego  – 1 września 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych –  25 czerwca 2021 r.

Przerwy świąteczne i ferie


Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.

Ferie zimowe – 1.02.2021 r. – 14.02.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.  

Ferie letnie – 26.06.2021 r. –  31.08.2021 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

a) z języka polskiego - 13.01.2021 r.godz. 8.00-10.00 (120 min.)

b) z matematyki - 14.01.2021 r. godz. 8.00-9.40 (100 min.)

c) z języka obcego nowożytnego – 15.01.2021 r.  (90 min.)

Egzamin ósmoklasisty

a) z języka polskiego 25 maja 2021 r. godz. 9.00 (120 min.)

b) z matematyki  26 maja 2021 r. godz. 9.00 (100 min.)

c) z języka obcego nowożytnego 27 maja 2021 r. godz. 9.00 (90 min.)


Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

a) z języka polskiego 16 czerwca 2021 r. godz. 9.00

b) z matematyki 17 czerwca 2021 r. godz. 9.00

c) z języka obcego nowożytnego 18 czerwca 2021 r. godz. 9.00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 9 lipca 2021 r.

Terminy szczegółowe


do 21.12.2020 r. – poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na koniec I półrocza

do 11.01.2021 r. – podanie do wiadomości rodzicom i uczniom przewidywanych ocen na koniec I półrocza

do 17.05.2021 r. – poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na koniec roku szkolnego

do 10.06.2021 r. – podanie do wiadomości rodzicom i uczniom przewidywanych ocen rocznych 

Rekolekcje

29-31 marca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych

 14.10.2020 r. (Dzień Edukacji Narodowej), 4, 5 stycznia 2021 r., 4 czerwca 2021 r., 3 dni egzaminu ósmoklasisty

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES