^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

ROK SZKOLNY 2022/2023

BIOLOGIA
Wymagania edukacyjne z biologii - do pobrania
Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w klasach 5-8.- do pobrania

 

CHEMIA
Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach chemii w klasach 7 – 8 SP - do pobrania
Wymagania programowej na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery - do pobrania

 

HISTORIA
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII KLASY 4–8 - do pobrania
Wymagania na poszczególne oceny  do programu nauczania „Wczoraj i dziś” - do pobrania

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU: EDUKACJA DLA BERZPIECZEŃSTWA - do pobrania
Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej wydawnictwo Nowa Era Żyję i działam bezpiecznie - do pobrania

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Przedmiotowe zasady oceniania w klasie pierwszej - do pobrania
Przedmiotowe zasady oceniania w klasie drugiej - do pobrania
Przedmiotowe zasady oceniania w klasie trzeciej -  do pobrania

 

FIZYKA
Przedmiotowe zasady oceniania oraz wymagania na poszczególne oceny. Fizyka, klasa 7 - do pobrania
Przedmiotowe zasady oceniania oraz wymagania na poszczególne oceny. Fizyka, klasa 8- do pobrania

 

GEOGRAFIA
Przedmiotowe zasady oceniania z geografii - do pobrania
Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic - do pobrania
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Planeta Nowa 6 - do pobrania
Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic - do pobrania
Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic - do pobrania 

 

INFORMATYKA
Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach informatyki w klasach 4 – 8 SP - do pobrania
Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu informatyka – klasy 4 – 8 SP - do pobrania

 

JĘZYK NIEMIECKI
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 7-8 - do pobrania

 

JĘZYK ANGIELSKI
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ - do pobrania
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4 - 7 - do pobrania
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 8 - do pobrania

 

JĘZYK POLSKI
Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego - do pobrania

 

MATEMATYKA
Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach matematyki w klasach 4 – 8 SP - do pobrania
Kryteria klasa 4 - do pobrania
Kryteria klasa 5 - do pobrania
Kryteria klasa 6 -  do pobrania
Kryteria klasa 7 - do pobrania
Kryteria klasa 8 -  do pobrania

 

MUZYKA
KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania
KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania
KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania
KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ - do pobrania
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA V KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ - do pobrania
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA VII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ - do pobrania

 

PLASTYKA
SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI PLASTYKI W KLASACH IV-VII - do pobrania

 

PRZYRODA
Przedmiotowe zasady oceniania – przyroda - do pobrania
Kryteria oceniania: Tajemnice przyrody. Klasa czwarta - do pobrania

 

RELIGIA
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 1 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 2 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 3 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 4 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 5 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 6 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 7 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 8 – do pobrania

 

TECHNIKA
Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach techniki w klasach 4-6 - do pobrania
Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu technika klasy 4-6 SP - do pobrania

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Przedmiotowe zasady oceniania – wiedza o społeczeństwie - do pobrania
Wymagania edukacyjne do wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej - do pobrania

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - do pobrania
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 4 – 8 - do pobrania
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 4 – 8 - do pobrania
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASY 1 – 3 - do pobrania

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

BIOLOGIA

Wymagania edukacyjne z biologii - do pobrania

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w klasach 5-8.- do pobrania

 

CHEMIA

Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery - do pobrania


Zasady oceniania na lekcjach chemii w klasach 7 – 8 SP - do pobrania


HISTORIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII KLASY 4–8 - do pobrania
Wymagania na poszczególne oceny  do programu nauczania „Wczoraj i dziś” - do pobrania

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU: EDUKACJA DLA BERZPIECZEŃSTWA - do pobrania

Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej wydawnictwo Nowa Era Żyję i działam bezpiecznie - do pobrania

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Przedmiotowe zasady oceniania w klasie pierwszej - do pobrania

Przedmiotowe zasady oceniania w klasie drugiej - do pobrania

Przedmiotowe zasady oceniania w klasie trzeciej -  do pobrania

 

FIZYKA

Przedmiotowe zasady oceniania oraz wymagania na poszczególne oceny. Fizyka, klasa 7 - do pobrania

Przedmiotowe zasady oceniania oraz wymagania na poszczególne oceny. Fizyka, klasa 8- do pobrania

 

GEOGRAFIA

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii - do pobrania

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic - do pobrania

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Planeta Nowa 6 - do pobrania

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic - do pobrania

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic - do pobrania 

 

INFORMATYKA

Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach informatyki w klasach 4 – 8 SP - do pobrania

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu informatyka – klasy 4 – 8 SP - do pobrania

 

JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 7-8 - do pobrania

 

JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ - do pobrania

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4 - 6 - do pobrania

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 7-8 - do pobrania

 

JĘZYK POLSKI

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego - do pobrania

 

MATEMATYKA

Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach matematyki w klasach 4 – 8 SP - do pobrania

Kryteria klasa 4 - do pobrania

Kryteria klasa 5 - do pobrania

Kryteria klasa 6 -  do pobrania

Kryteria klasa 7 - do pobrania

Kryteria klasa 8 -  do pobrania

 

MUZYKA

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ - do pobrania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA V KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ - do pobrania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA VII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ - do pobrania

 

PLASTYKA

SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI PLASTYKI W KLASACH IV-VII - do pobrania

 

PRZYRODA

Przedmiotowe zasady oceniania – przyroda - do pobrania

Kryteria oceniania: Tajemnice przyrody. Klasa czwarta - do pobrania

 

RELIGIA

SYSTEM OCENIANIA – KLASA 1 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 2 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 3 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 4 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 5 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 6 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 7 – do pobrania
SYSTEM OCENIANIA – KLASA 8 – do pobrania

 

TECHNIKA

Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach techniki w klasach 4-6 - do pobrania

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu technika klasy 4-6 SP - do pobrania

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmiotowe zasady oceniania – wiedza o społeczeństwie - do pobrania

Wymagania edukacyjne do wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej - do pobrania

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - do pobrania

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 4 – 8 - do pobrania 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 4 – 8 - do pobrania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASY 1 – 3 - do pobrania

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

BIOLOGIA

 

Wymagania edukacyjne z biologii - do pobrania

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w klasach 5-8.- do pobrania

 

CHEMIA

Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery - do pobrania


Zasady oceniania na lekcjach chemii w klasach 7 – 8 SP - do pobrania


HISTORIA

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII KLASY 4–8 - do pobrania


Wymagania na poszczególne oceny  do programu nauczania „Wczoraj i dziś” - do pobrania

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU: EDUKACJA DLA BERZPIECZEŃSTWA - do pobrania

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej wydawnictwo Nowa Era Żyję i działam bezpiecznie - do pobrania

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

Przedmiotowe zasady oceniania w klasie pierwszej - do pobrania

Przedmiotowe zasady oceniania w  klasie drugiej - do pobrania

Przedmiotowe zasady oceniania w klasie trzeciej -  do pobrania

 

 

FIZYKA

 

Przedmiotowe zasady oceniania oraz wymagania na poszczególne oceny. Fizyka, klasa 7 - do pobrania

Przedmiotowe zasady oceniania oraz wymagania na poszczególne oceny. Fizyka, klasa 8- do pobrania

 

GEOGRAFIA

 

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii - do pobrania

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic - do pobrania

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Planeta Nowa 6 - do pobrania

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic - do pobrania

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic - do pobrania 

 

INFORMATYKA

 

Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach informatyki w klasach 4 – 8 SP - do pobrania

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu informatyka – klasy 4 – 8 SP - do pobrania

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 7-8 - do pobrania

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ - do pobrania

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4 - 6 - do pobrania

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 7-8 - do pobrania 

JĘZYK POLSKI

 

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego - do pobrania

 

 

MATEMATYKA

 

Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach matematyki w klasach 4 – 8 SP - do pobrania

Kryteria klasa 4 - do pobrania

Kryteria klasa 5 - do pobrania

Kryteria klasa 6 -  do pobrania

Kryteria klasa 7 - do pobrania

Kryteria klasa 8 -  do pobrania

 

MUZYKA

 

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ - do pobrania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA V KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ - do pobrania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ- do pobrania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA VII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ - do pobrania

 

PLASTYKA


SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI PLASTYKI W KLASACH IV-VII - do pobrania

 

PRZYRODA

 

Przedmiotowe zasady oceniania – przyroda - do pobrania

Kryteria oceniania: Tajemnice przyrody. Klasa czwarta - do pobrania

 

RELIGIA

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII  - do pobrania

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE - do pobrania

 

TECHNIKA

 

Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach techniki w klasach 4-6 - do pobrania

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu technika klasy 4-6 SP - do pobrania

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

Przedmiotowe zasady oceniania – wiedza o społeczeństwie - do pobrania

Wymagania edukacyjne do wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej - do pobrania

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - do pobrania

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 4 – 8 - do pobrania 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 4 – 8 - do pobrania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASY 1 – 3 - do pobrania

 

 


 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 BIOLOGIA

 

Przedmiotowy system oceniania z biologii - pobierz plik

Wymagania edukacyjne z biologii - pobierz plik

 

CHEMIA

 

System oceniania w klaasch 7-8 SP i III gimnazjum - pobierz dokument

Wymagania na poszczególne oceny klasa III gimnazjum - pobierz dokument

Wymagania na poszczególne oceny klasa 7 - pobierz dokument

Wymagania na poszczególne oceny klasa 8 - pobierz dokument

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

Wymagania edukacyjne po klasie pierwsze - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne po klasie drugiej - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne po klasie trzeciej - pobierz dokument

 

FIZYKA

 

Kryteria oceniania klasa 7 - pobierz dokument

Kryteria oceniania klasa 8 - pobierz dokument

Kryteria oceniania klasa III gimnazjum - pobierz dokument

GEOGRAFIA

 

Przedmiotowe systemy oceniania  - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne - klasa 5 - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne - klasa 7 - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne - klasa 8 - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne - klasa III gimnazjum - pobierz dokument

 

HISTORIA

 

Przedmiotowy system oceniania - pobierz dokument

Wymagania na poszczególne oceny - klasy 4-8 - pobierz dokument

Wymagania na poszczególne oceny - klasa III gimnazjum - pobierz dokument

 

INFORMATYKA

 

Przedmiotowy system oceniania - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne - pobierz dokument

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

Wymagania edukacyjne klasa 7-8 - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne klasa III gimnazjum - pobierz dokument

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne klasa 2-3 SP - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne klasa 4-6 SP - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne klasa 7-8 SP - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne klasa III gimnazjum - pobierz dokument

 

JĘZYK POLSKI

 

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego - pobierz dokument

 

MATEMATYKA

 

System oceniania w klasch 4-8 SP i III gimnazjum - pobierz dokument

Kryteria klasa 4 - pobierz dokument

Kryteria klasa 5 - pobierz dokument

Kryteria klasa 6 - pobierz dokument

Kryteria klasa 7 - pobierz dokument

Kryteria klasa 8 - pobierz dokument

Kryteria klasa III gimnazjum - pobierz dokument

 

PRZYRODA

 

Przedmiotowy system oceniania z przyrody - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne z przyrody - pobierz dokument

 

RELIGIA

 

Kryteria oceniania z religii - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne z religii - pobierz dokument

 

TECHNIKA

 

Przedmiotowy system oceniania - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne - pobierz dokument

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

Przedmiotowe systemy oceniania - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne dla klasy 8 - pobierz dokument

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Kategorie ocen i wag - pobierz dokument

Przedmiotowy system oceniania - pobierz dokkument

Szczegółowe kryteria oceniania dla klas 4-8 - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej  klasy 4 – 8 - pobierz dokument

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego – edukacja wczesnoszkolna klasy 1 – 3 - pobierz dokument

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES