^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

PROGRAMY  NAUCZANIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

W CHORZOWIE DOPUSZCZONE DO  UŻYTKU  PRZEZ 

DYREKTORA

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej)

E/I/2020/2021

Klasa 1, 2, 3 Szkoła Podstawowa

PRZEDMIOT

PROGRAM

Numer
w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Edukacja wczesnoszkolna

T. Janicka-Panek: Program nauczania–uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców”

Nowa Era

SP5 – 4/I-III/17

Język angielski

M. Bogucka: Program nauczania j. ang. Dla klas 1-3 zgodny z nową podstawą programową z 14 lutego 2017 r.. Etap nauki I.1 – etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna

SP5 – 5/I-III/17

Religia

T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek: ,„W rodzinie dzieci Bożych” – program dla klas 1-3 szkoły podstawowej

SP5 – 1/I-III/17

Etyka

M. Gorczyk: Etyka. Chcemy być lepsi. Program nauczania do klasy I, klasy II, klasy III szkoły podstawowej

Wydaw. SIEDMIORÓG

SP5-8/I-III/14

Edukacja regionalna

Program własny

Jolanta Solga, Wiesława Przybylska: Chorzów moje miasto – program regionalny klas 1-3

SP5 – 26/I-III/07

Nauka pływania

M. Naczyńska: Program nauczania pływania w klasach pierwszych dla sześciolatków. I etap edukacyjny


M. Poznańska: „Baw się i pływaj”. Program nauki pływania dla klas 1-3 Szkoły podstawowej


G. Błaszczak, M. Myrcik, S. Pąchalski: „Program nauczania pływania w klasach I-III o zwiększonej liczbie godzin nauki pływania oraz w klasach sportowych IV-VIII szkoły podstawowe

SP5 – 1/I/15
SP5 – 23/I-III/17SP5 – 29/I-VIII/17

Wychowanie fizyczne

Innowacja pedagogiczna

K. Baljon: Gry i zabawy dla klas 1-3 o zwiększonej liczbie godzin wychowania fizycznego

SP5 – 30/I-III/17

Edukacja wczesnoszkolna

J. Paczuła, J. Solga: Bohaterowie naszych lektur i my.

SP5 – 2/I/10

Zajęcia świetlicowe

N. Bremer, J. Stokłosa: Program własny „Mała akademia sztuki”


R. Witek-Kulawik: Program własny „Zabawy
z językiem polskim”


N. Bremer: Program autorski „Mały artysta”


B. Koteja, R. Witek-Kilawik: Innowacja pedagogiczna „Poza zasięgiem”


B. Fonferek,  R. Witek-Kulawik: Każdy ma prawa


A. Pokorna, J. Stokłosa: Upcykling dla dzieci, czyli lepsze życie śmieci. Innowacja pedagogiczna

SP5 - 5/I-III/13SP5 - 6/I-III/13SP5 – 2/I-III/16


SP5 – 3/I-III/17SP5 – 2/I-III/18


SP5 – 3/I-III/18

 

E/II/2020/2021

Klasa 4, 5, 6, 7, 8 Szkoła Podstawowa

PRZEDMIOT

PROGRAM

Numer
w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Język polski    

M. Derlukiewicz: „Nowe Słowa na start”. program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV– VIII szkoły podstawowej

Wydaw. Nowa Era

SP5 - 22/IV-VIII/17

Język angielski

E. Piotrowska, T. Sztyber: Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV-VIII)


E. Piotrowska, T. Sztyber: Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. dla klas VII – VIII szkoły podstawowej (na okres przejściowy: lata szkolne 2017/2018 – 2010/2021)

SP5 - 9/IV-VIII/17


SP5 - 10/VII-VIII/17

Język niemiecki

A. Jaroszewska: Program nauczania języka niemieckiego dla kl. VII-VIII szkoły podstawowej

Wydaw. Nowa Era

SP5 - 13/VII-VIII/17

Historia

T. Maćkowski: Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

Wydaw. Nowa Era

SP5 - 19/IV-VIII/17

Przyroda

J. Golanko: Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnica przyrody”

Wydaw. Nowa Era

SP5 - 14/IV/17

Matematyka

Matematyka z plusem: Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)

Wydaw. GWO


Z. Majerska, J. Maroszek, G. Derbis: Odkrywamy matematykę. Program rozwijania uzdolnień matematycznych dla klasy 6 szkoły podstawowej

SP5 - 20/IV-VIII/17


SP5 - 1/VI/18

Biologia

A. Zdziennicka: Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Wydaw. Nowa Era

SP5 - 15/V-VIII/17

Fizyka

G. Francuz-Ornat: Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

Wydaw. Nowa Era

SP5 - 16/VII-VIII/17

Chemia

T. Kulawik, M. Litwin: Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery”

Wydaw. Nowa Era

SP5 - 17/VII-VIII/17

Geografia

E. M. Tuz, B. Dziedzic: Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”

Wydaw. Nowa Era

SP5 - 18/V-VIII/17

Wiedza o społeczeństwie

B. Furman: Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

Wydaw. Nowa Era

SP5 - 5/VIII/18

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach: Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

Wydaw. Nowa Era

SP5 - 7/IV-VIII/17

Plastyka

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska: Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła”

Wydaw. Nowa Era

SP5 - 8/IV-VII/17

Technika

Program własny

J. Balicka: „Zdobywamy kartę rowerową”. Program własny z wychowania komunikacyjnego dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej


L. Łabecki, M. Łabecka: Program nauczania techniki w szkole podstawowej ”Jak to działa?” dla klas 4-8 Szkoły podstawowej

Wydaw. Nowa Era         SP5 - 15/IV/12
SP5 - 6/IV-VI/17

Informatyka

M. Kęska; program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”

Wydaw. Nowa Era

SP5 - 11/IV-VIII/17

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król: Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej. Program nauczania

Wydaw. Rubikon

T. Król: Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej. Program nauczania

Wydaw. Rubikon

T. Król: Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej. Program nauczania

Wydaw. Rubikon

T. Król: Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej. Program nauczania

Wydaw. Rubikon

SP5 - 6/IV/18

SP5 - 7/V/18

SP5 - 8/VII/18

SP5 - 9/VIII/18

Religia

A.Radecka: „Kult Matki Bożej w Polsce i na świecie. Program z zakresu wychowania religijno-społecznego dla klas 4-6 szkoły podstawowej realizowany w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych


K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek: „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”. Program dla klas 4-6 szkoły podstawowej


K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek: „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

Wydaw. WAM

(kl. 7, 8)

SP5 - 4/IV-VI/16


SP5 - 2/IV-VI/17
SP5 - 24/VII-VIII/17

Edukacja regionalna

M. Jachimowska, B. Szymura: Chorzów moje miejsce na ziemi. Program edukacji regionalnej dla klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie


M. Jachimowska, B. Szymura: Chorzów moje miejsce na ziemi. Program edukacji regionalnej dla klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie

SP5 - 4/IV/18

SP5 – 1/V/19

Wychowanie fizyczne

M. Poznańska, G. Błaszczak: „Pływanie sportem całego życia”. Program własny z pływania dla II etapu edukacyjnego


K. Warchoł: Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej”


M. Fostiak: Program szkolenia w lekkoatletyce dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 11-13 lat etap ukierunkowany (przygotowanie początkowe)


M. Fostiak: Program szkolenia w lekkoatletyce dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 14-15 lat etap ukierunkowany (przygotowanie podstawowe)


J. Kulik, K. Kulik: Odkrywam piłkę ręczną: Program szkolenia sportowego dedykowany oddziałom sportowym, szkołom sportowym, oddziałom mistrzostwa sportowego, ośrodkom szkolenia w piłce ręcznej. Szkoła podstawowa kl. IV-VI


J. Kulik, K. Kulik: Program wychowania fizycznego i szkolenia sportowego w gimnazjum i liceum sportowym o profilu piłki ręcznej dedykowany oddziałom sportowym, szkołom sportowym, oddziałom mistrzostwa sportowego, ośrodkom szkolenia w piłce ręcznej. Szkoła podstawowa kl.   VII i VIII


A. Kasza: Program nauczania wychowania fizycznego dla klasy o profilu fitness z elementami tańca


M. Małek, A. Kasza: Program fitness z elementami tańca w ramach zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego realizowany w oddziałach sportowych. Klasy 4-8 Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie


Ł. Gansiniec: Program własny zajęć pozalekcyjnych z piłki ręcznej dla klas 4-8 szkoły podstawowej

SP5 - 27/IV-VIII/17
SP5 - 28/IV-VIII/17SP5 - 31/IV-VI/17
SP5 - 32/VII-VIII/17
SP5 - 33/IV-VI/17SP5 - 34/VII-VIII/17
SP5 - 35//IV-VIII/17
SP5 - 10/IV-VIII/18

SP5 – 1/IV-VIII/20

Nauka pływania

Program własny

G. Błaszczak, M. Myrcik, S. Pąchalski: „Program nauczania pływania w klasach I-III o zwiększonej liczbie godzin nauki pływania oraz w klasach sportowych IV-VIII szkoły podstawowej”


Program własny

G. Błaszczak, M. Poznańska

Pływanie sportem całego życia. Program własny z pływania dla II etapu edukacyjnego ( klasy 4-8 o profilu ogólnym i profilach sportowych, innych niż pływanie)

SP5 - 29/I-VIII/17SP5 - 27/IV-VIII/17

Doradztwo zawodowe

T. Urbanowicz-Weidner: Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie

SP5 - 11/IV-VIII/18

Profilaktyka

Program własny

A. Kwapisz: „Bezpieczny w sieci”. Program profilaktyczny dla szkół podstawowych i gimnazjum

SP5 - 6/I-VI/09

Kółko ortograficzne

T. Urbanowicz-Weidner: „Z ortografią za pan brat”. Program kółka ortograficznego

SP5 - 3/VI/16

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES