^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

Procedury stanowią Aneks nr 1 do Regulaminu Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5
im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie, wprowadzonego z dniem 19 stycznia 2018 r.

 

Procedury korzystania z Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie w czasie trwania epidemii.


Celem procedur jest:

• zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu uczniów w bibliotece szkolnej;
• umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej;
• przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa covid-19;

 

1) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, przedszkolaki z oddziału przedszkolnego znajdującego się na terenie szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły.

2) Godziny funkcjonowania biblioteki ustala Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami bibliotekarzami.

3) Czytelników biblioteki obowiązują zasady tożsame z zasadami higieny obowiązującymi w szkole.

4) Przed wejściem do biblioteki uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce.

5) W wypożyczalni obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych, zasłaniających usta i nos.

6) W wypożyczalni wyznaczone będą strefy komunikacyjne. Czytelnicy oczekują na obsługę w odległości 1,5 m.

7) Czytelnikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. Książki i materiały biblioteczne podaje tylko nauczyciel bibliotekarz.

8) Zwrócone książki i materiały biblioteczne podlegają 2 dniowej kwarantannie i w tym czasie zostają wyłączone z użytkowania.

9) Ogranicza się korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki, czasopisma i inne pomoce naukowe (nie dotyczy pracowników szkoły).

10) W czytelni może przebywać maksymalnie 30 uczniów. Uczniowie siedzą przy stoliku bez możliwości zbędnego przemieszczania się.

11) Uczniowie przebywający w czytelni, siedzący przy stoliku nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa.

12) Pomieszczenia biblioteki będą regularnie wietrzone i na bieżąco dezynfekowane.

 

Procedury wchodzą w życie
Zarządzeniem Dyrektora szkoły nr 01/2020/2021
z dnia 10 września 2020 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES