^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

CEREMONIAŁ OBCHODÓW ŚWIĄT

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

Rok szkolny 2017/2018

 

1. W Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie obchodom świąt państwowych i szkolnych nadaje się uroczysty charakter.

Są nimi:
- Święto Narodowe 3 Maja;
- Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada;
- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
- pasowanie na ucznia;
- przekazanie sztandaru;
- rocznice i jubileusze szkoły.

Na terenie szkoły organizuje się uroczyste apele lub akademie, w których bierze udział społeczność szkolna, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice oraz zaproszeni goście. Asystę honorową stanowią: sztandar szkoły, godło Polski oraz flaga.

2. Uroczyste apele, akademie organizuje się w dniu święta, w przeddzień lub w najbliższym dniu roboczym. Dla podkreślenia doniosłego charakteru wymienionych świąt obchody można poprzedzać odprawianiem uroczystego nabożeństwa (Mszy Świętej), w której biorą udział uczniowie, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, zaproszeni goście oraz rodzice. Asysta honorowa ze sztandarem uczestniczy w uroczystościach religijnych o szczególnie podniosłym charakterze (święta państwowe oraz specjalne uroczystości szkolne, w których uczestniczy społeczność szkolna).
Poczet sztandarowy podczas uroczystości zajmuje miejsce z prawej strony ołtarza.

Poczet wprowadza się przed zajęciem przez celebransa miejsca przy ołtarzu.
Poczet sztandarowy zostaje wyprowadzony po słowach „Idźcie w pokoju Chrystusa”.

3. Przebieg uroczystego wprowadzenia i wyprowadzenia sztandaru z auli:
Uczniowie przychodzą do auli 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości. Po przybyciu dyrekcji szkoły i zaproszonych gości następuje rozpoczęcie uroczystości.

Prowadzący uroczystość wydaje komendę:
 - CAŁOŚĆ POWSTAŃ,
 - BACZNOŚĆ,
 - SZTANDAR WPROWADZIĆ.

Następuje wprowadzenie sztandaru szkoły w asyście pocztu sztandarowego przy dźwiękach melodii. Sztandar zostaje ustawiony w postawie zasadniczej lub umieszczony w stojaku przez sztandarowego. Przez cały czas trwania uroczystości poczet sztandarowy stoi w postawie zasadniczej przy sztandarze.
Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący wydaje komendę:

 - DO HYMNU PAŃSTWOWEGO .
 Po odśpiewaniu hymnu, prowadzący wydaje komendę:
 - SPOCZNIJ (PO HYMNIE).

Wyprowadzenie sztandaru z auli następuje po zakończeniu uroczystości na komendę prowadzącego:
 - CAŁOŚĆ POWSTAŃ,
 - BACZNOŚĆ,
 - SZTANDAR WYPROWADZIĆ.

Wyprowadzeniu sztandaru towarzyszy melodia przewodnia. Po wyprowadzeniu sztandaru z auli prowadzący wydaje komendę:
 - SPOCZNIJ.

4. Przyprowadzenie i odprowadzenie flagi państwowej oraz sztandaru z patio:
Uczniowie przychodzą na patio 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości. Po przybyciu dyrekcji i zaproszonych gości następuje rozpoczęcie uroczystości.

Do asystowania fladze państwowej i sztandarowi prowadzący uroczystość wyznacza poczet flagowy i poczet sztandarowy. Gdy flaga i sztandar pojawią się w wejściu, prowadzący uroczystość podaje komendę:

- BACZNOŚĆ
Maszerując flagowy trzyma przed sobą na dłoniach złożoną flagę, ramiona przyciska do tułowia. Poczet sztandarowy udaje się na wcześniej wyznaczone miejsce i przyjmuje postawę zasadniczą, a poczet flagowy zatrzymuje się przed masztem. Wejściu pocztu sztandarowego i flagowemu towarzyszy sygnał (melodia grana w czasie wprowadzania sztandaru).

Aby podnieść  flagę państwową na maszt, prowadzący podaje komendę:

 - BACZNOŚĆ,
 - DO PODNIESIENIA FLAGI PAŃSTWOWEJ.

Flagowy przymocowuje flagę do liny nośnej. W tym czasie brzmi tremolo (werble). Następnie rozbrzmiewa hymn narodowy. Na pierwsze takty hymnu flagowy zaczyna podnosić flagę. Sztandarowy wykonuje chwyt „prezentuj” i przechodzi do salutowania sztandarem. Czas podniesienia flagi powinien być ściśle zsynchronizowany z czasem grania hymnu narodowego.

Po podniesieniu flagi na maszt flagowy i asystent cofają się o krok. Sztandarowy z pozycji salutowania sztandarem przechodzi do pozycji zasadniczej.

Prowadzący uroczystość podaje komendę:

 - SPOCZNIJ

Poczet flagowy stoi za masztem do zakończenia uroczystości. Po zakończeniu uroczystości prowadzący podaje komendę:

- BACZNOŚĆ,
- SZTANDAR WYPROWADZIĆ.

W czasie wyprowadzania sztandaru rozbrzmiewa sygnał. Za pocztem sztandarowym wychodzi poczet flagowy.
Flagę państwową opuszcza się i zdejmuje w dniu jej podniesienia w czasie wyznaczonym przez prowadzącego uroczystość.

5. Ceremonia przekazania sztandaru:
Uczniowie przychodzą do auli 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości. Po przybyciu dyrekcji szkoły i zaproszonych gości następuje rozpoczęcie uroczystości.

Prowadzący uroczystość wydaje komendę:

- CAŁOŚĆ POWSTAŃ,
- BACZNOŚĆ,
- SZTANDAR WPROWADZIĆ.

Następuje wprowadzenie sztandaru szkoły w asyście pocztu sztandarowego przy dźwiękach melodii przewodniej. Sztandar zostaje ustawiony w postawie zasadniczej lub umieszczony w stojaku przez sztandarowego. Przez cały czas trwania uroczystości poczet sztandarowy stoi w postawie zasadniczej przy sztandarze.

Po zajęciu postawy zasadniczej pocztu sztandarowego przy sztandarze prowadzący wydaje komendę:

- CAŁOŚĆ BACZNOŚĆ

Przy dźwiękach melodii przewodniej następuje wprowadzenie sztandaru na scenę. Poczet ustawia się z prawej strony sceny i przyjmuje postawę zasadniczą. Następnie wchodzą przedstawiciele uczniów klas siódmych, przejmujący sztandar i stają po lewej stronie sceny, przyjmując postawę zasadniczą. Prowadzący uroczystość wydaje komendę:

 - DO ŚLUBOWANIA.

Sztandarowy przyjmuje postawę salutującego sztandarem w miejscu przez pochylenie. Uczniowie obecni na scenie wyciągają prawą rękę w stronę sztandaru. Uczeń klasy ósmej recytuje rotę ślubowania, absolwenci odpowiadają – ślubujemy.

Tekst roty ślubowania:

My absolwenci Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie ślubujemy:
Jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę, umiejętności i stale je pomnażać
- ślubujemy
Pracować sumiennie i uczciwie czerpiąc radość z podejmowanego wysiłku
 - ślubujemy
Pamiętać o tolerancji i poszanowaniu innych, bez wyrzekania się siebie
 - ślubujemy
Mieć odwagę myśleć, jak przystało na wychowanka tej szkoły
 - ślubujemy.

Prowadzący wydaje komendę:

 - PO ŚLUBOWANIU

Sztandarowy przyjmuje postawę zasadniczą
Prowadzący uroczystość wydaje komendę:

 - DO PRZEKAZANIA SZTANDARU

Sztandarowy pochyla sztandar, przyjmując postawę salutującą. Do sztandaru podchodzi jeden z uczniów obecnych na scenie, przyklęka, całuje sztandar, następnie przyjmuje postawę zasadniczą. Sztandarowy przekazuje sztandar nowemu sztandarowemu.

Ze sceny schodzi nowy poczet sztandarowy, za nim pozostali uczniowie. Sztandar zostaje ustawiony w postawie zasadniczej lub umieszczony w stojaku przez sztandarowego. Poczet sztandarowy do końca uroczystości stoi w postawie zasadniczej przy sztandarze.

Prowadzący uroczystość wydaje komendę:

 - SPOCZNIJ

Wyprowadzenie sztandaru z auli następuje po zakończeniu uroczystości na komendę prowadzącego:

 - CAŁOŚĆ POWSTAŃ,
 - BACZNOŚĆ,
 - SZTANDAR WYPROWADZIĆ.

Wyprowadzeniu sztandaru towarzyszy melodia przewodnia. Po wyprowadzeniu sztandaru z auli prowadzący wydaje komendę:

 - SPOCZNIJ.

6. Pasowanie na „Pierwszoklasistę szkoły podstawowej”

Uczniowie przychodzą do auli 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości. Po przybyciu dyrekcji szkoły i zaproszonych gości następuje rozpoczęcie uroczystości.

Prowadzący uroczystość wydaje komendę:

 - CAŁOŚĆ POWSTAŃ,
 - BACZNOŚĆ,
 - SZTANDAR WPROWADZIĆ.

Następuje wprowadzenie sztandaru szkoły w asyście pocztu sztandarowego przy dźwiękach melodii przewodniej. Sztandar zostaje ustawiony na scenie w postawie zasadniczej.
Następnie wchodzą przedstawiciele uczniów klas pierwszych, składający ślubowanie - przyjmują postawę zasadniczą.

Prowadzący uroczystość wydaje komendę:

 - DO ŚLUBOWANIA.

Sztandarowy pochyla sztandar przyjmując postawe salutującą. Uczniowie obecni na scenie wyciągają prawą rękę w stronę sztandaru. Uczeń klasy trzeciej recytuje rotę ślubowania, pierwszoklasiści obecni w auli powtarzają za prowadzącym tekst ślubowania.

Tekst roty ślubowania:

Ślubuję uroczyście
bardzo pilnie się uczyć,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,
być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Prowadzący wydaje komendę:

 - PO ŚLUBOWANIU

Sztandarowy przyjmuje postawę zasadniczą

Prowadzący uroczystość wydaje komendę:

 - CAŁOŚĆ BACZNOŚĆ

Ze sceny schodzi poczet sztandarowy, a za nim pozostali obecni na scenie. Sztandar zostaje ustawiony w postawie zasadniczej lub umieszczony w stojaku przez sztandarowego.

Poczet sztandarowy do końca uroczystości stoi w postawie zasadniczej przy sztandarze.

Prowadzący uroczystość wydaje komendę:

 - SPOCZNIJ

Wyprowadzenie sztandaru z auli następuje po zakończeniu uroczystości na komendę prowadzącego:

 - CAŁOŚĆ POWSTAŃ,
 - BACZNOŚĆ,
 - SZTANDAR WYPROWADZIĆ.

Wyprowadzeniu sztandaru towarzyszy melodia przewodnia. Po wyprowadzeniu sztandaru z auli prowadzący wydaje komendę:

 - SPOCZNIJ.


Chwyty sztandarem


1) W postawie zasadniczej ze sztandarem u nogi sztandarowy trzyma sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na linii czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką powyżej pasa głównego, łokieć prawej ręki lekko przyciska do ciała.

2) Wykonując chwyt „na ramię” sztandarowy kładzie drzewiec prawą ręką (pomagając sobie lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45`. Płat sztandaru musi być oddalony od barku na szerokość około 30 centymetrów.

3) Wykonując chwyt „prezentuj” z położenia „do nogi”, podnosi sztandar prawą ręką i ustawia w położeniu pionowym przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki znajduje się na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę na całą długość, obejmując nią dolną część drzewca.

4) Wykonując chwyt „do nogi” z położenia „prezentuj” lub z położenia „na ramię”, przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi.

5) Salutowanie sztandarem w miejscu wykonuje się z pozycji „prezentuj”. Sztandarowy wysuwa lewą nogę na odległość jednej stopy (30 cm) i pochyla sztandar w przód pod kątem 45`. W tej postawie pozostaje do zakończenia salutowania (np. zakończenia hymnu narodowego). Wówczas przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

Poczet sztandarowy i flagowy:

Składa się z trzech uczniów. Wyznaczenie do pocztów jest wyróżnieniem dla uczniów. Poczet sztandarowy i flagowy wyznacza nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie uroczystości.
Uczniowie ubrani są w odświętne stroje:
Dziewczęta: biała bluzka, czarna lub ciemnogranatowa spódnica (do kolan), czarne buty, białe rękawiczki, szarfa biało-czerwona przewieszona przez prawe ramię;
Chłopcy: biała koszula, ciemny krawat, ciemna marynarka, granatowe lub czarne spodnie, białe rękawiczki, szarfa biało–czerwona przewieszona przez prawe ramię.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES