^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 14

 

REGULAMIN SZATNI SPORTOWEJ

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE1. Szatnia jest przeznaczona dla osób korzystających z obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie.

2. Uczniowie mogą przebywać na terenie szatni w czasie przerw pod nadzorem nauczyciela dyżurnego.

3. Za zniszczenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania pomieszczeń szatni boksów i toalet odpowiada materialnie sprawca zniszczeń.

4. Nauczyciel każdorazowo otwiera i zamyka boksy w szatni, sprawdzając jednocześnie stan tych pomieszczeń.

5. W trakcie przerw drzwi do szatni są otwarte i kontrolę nad młodzieżą pełni nauczyciel dyżurny.

6. W trakcie lekcji drzwi do szatni są zamknięte, na terenie szatni i boksów do przebierania nie mogą przebywać uczniowie.

7. Za stan boksów odpowiadają nauczyciela wg przydziału, a podczas zajęć ogólnodostępnych lub podczas zawodów osoba pobierająca klucze.

 

Wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 16/2017/2018 dnia 16 lutego 2018 r.


COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES