^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 13

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I TERENÓW LEKKOATLETYCZNYCH

NALEŻĄCYCH DO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE
1. Boiska i tereny lekkoatletyczne przeznaczone są do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz są miejscem spędzania przerw międzylekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
- używania butów piłkarskich z metalowymi kołkami oraz kolców,
- niszczenia urządzeń sportowych, płyt boisk i wyposażenia,
- wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zaśmiecania,
- przeszkadzania w zajęciach,
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektów przez osoby niebędące pod opieką szkoły.

4. Za zniszczenia powstałe w trakcie korzystania z boisk  odpowiedzialność ponoszą osoby korzystające lub ich prawni opiekunowie.

5. Korzystający z obiektów są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.

6. W przypadku niewłaściwego korzystania z boisk – niezgodnego z postanowieniami regulaminu nauczyciel lub osoba dozorująca może nakazać opuszczenie terenu boisk.

Wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 16/2017/2018 dnia 16 lutego 2018 r.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES