^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 12

 

REGULAMIN PŁYWALNI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W CHORZOWIE1. Z pływalni mogą korzystać osoby umiejące pływać oraz osoby uczące się pływać, pod opieką prowadzącego zajęcia i ratownika.


2. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających i psychotropowych, jak też osoby z zewnętrznymi  oznakami chorób skórnych nie będą wpuszczane na pływalnię.


3. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu.


4. Na pływalni obowiązują stroje kąpielowe oraz czepki kąpielowe.


5. Rozbieranie i ubieranie dozwolone jest tylko w kabinach.


6. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię boso lub w specjalnym obuwiu.


7. Każda osoba przed wejściem na pływalnię zobowiązana jest do skorzystania z natrysków i sanitariatów.


8. Zorganizowane grupy wchodzą na pływalnię pod kierunkiem prowadzącego, który sprawdza stan liczebny przed i po pływaniu.


9. Na pływalni obowiązuje spokój, porządek i cisza oraz bezwzględne podporządkowanie prowadzącemu zajęcia.


10. Korzystającym z pływalni nie wolno stwarzać sytuacji zagrażającym bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

1) wchodzić do wody bez zezwolenia,

2) biegać po koronie pływalni,

3) wchodzić na słupki (nie dotyczy treningów klubowych i uczniowskich pod nadzorem trenera),

4) skakać do wody (nie dotyczy treninngów klubowych i uczniowskich pod nadzorem trenera).


11. Z punktami  powyższego regulaminu musi zapoznać korzystających odpowiedzialny  instruktor lub ratownik.


12. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się u ratownika.


13. Osoby naruszające regulamin będą natychmiast usuwane z terenu pływalni.


14. Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie regulaminu są ratownicy, którzy decydują o wszystkich sprawach związanych z pływalnią.


15. Za rzeczy pozostawione w przebieralni szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej.


16. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w basenie tylko pod opieką  dorosłych.


17. Gdy w basenie są grupy zorganizowane ratownik pełni nadzór i w nagłych wypadkach udziela pomocy a za grupę odpowiada prowadzący zajęcia – który ma odpowiednie kwalifikacje.


Wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 16/2017/2018 dnia 16 lutego 2018 r.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES