Dyrektor

Wojciech Niezgoda

Wicedyrektor

Anna Ząbkowska-Petka

Wicedyrektor

Bożena Przybylska

Edukacja wczesnoszkolna

Danuta Strzelecka

Zespół humanistyczny

Ewa Mazur

Zespół matematyczny

Joanna Balicka

Zespół języków obcych

Sebastian Hanke

Zespół przyrodniczy

Justyna Szweda

Zespół nauczycieli informatyki i techniki

Krystian Dziadosz

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Magdalena Małek

Zespół wychowawców świetlicy

Anna Rybczyńska

Koordynator do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Katarzyna Czaja

Prezes ogniska ZNP

Małgorzata Cieślińska

Religia

Anna Radecka