^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY 2004/2007 


W latach 2004-2007 nasza szkoła będzie pełniła rolę partnera w projekcie, którego tytuł brzmi: "Budowanie wspólnych kompetencji poprzecznych w Europie” - „Wypracowanie wspólnych metod kształcenia zapewniających uzyskanie jednakowych kompetencji uczniów w Europie.”. Projekt koordynuje włoska szkoła z Rzymu: Istituto Comprensivo Maria Capozzi Ex – „Via Ennio Bonifazi” i nauczycielka języka angielskiego Mrs Dominique Bertrand.
Projekt ma na celu budowanie kompetencji poprzecznych na poziomie europejskim i rozwijanie najlepszych dydaktycznych metod pozwalających wyeliminować niepowodzenie edukacyjne i porażkę szkolną. Badanie zostanie zaprojektowane, przeprowadzone i wprowadzone w życie przez samych nauczycieli i ma na celu polepszanie poziomu kształcenia w ich własnych klasach oraz podniesienie poziomu osiągnięć uczniów.
Jest to wnież projekt rozwoju szkoły, w którym dyrektorzy, pracownicy jak również rodzice, stowarzyszenia oraz społeczności miejskie wezmą czynny udział poprzez wzajemne rozumienie i wpływanie na polepszenie sytuacji. Badanie ma również na celu stworzenie produktów dydaktycznych, które będą wykorzystywane w celu tworzenia kompetencji poprzecznych zmierzających do pokonania porażki szkolnej.
Ponieważ jest to metoda grupowa będzie ona oznaczać badanie na zasadzie współpracy, jednocześnie pragniemy podkreślić jej równość i udziałowy charakter. Wszyscy uczestnicy projektu będą pracować wspólnie, mając wpływ na rezultat końcowy projektu. Zdobyte doświadczenie w ramach wzajemnej współpracy wszystkich szkół biorących udział w projekcie mamy zamiar opublikować i rozpowszechnić.
Głownym tematem badań zaplanowanych w projekcie jest Renesans.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES