^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

PROGRAM SOCRATES COMENIUS

 


 

Niniejszy projekt
został zrealizowany
przy wsparciu finansowym
Wspólnoty Europejskiej
w ramach programu Socrates-Comenius                          
soc1W roku szkolnym 2002/2003 Gimnazjum Sportowe nr 11 w Chorzowie realizowało projekt językowy zatytułowany: „Wczoraj i dziś: wspólnie ulicami miasta.” Szkołą koordynującą projekt była średnia szkoła zawodowa z miejscowości Caltagirone na Sycylii – INSTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER LINDUSTRIA E LARTIGINATO „ C.A.DALLA CHIESA” (IPSIA „C.A.Dalla Chiesa”). Koordynatorami projektu ze strony włoskiej byli Traversa Giovanna oraz Lina Agata, zaś po stronie polskiej Małgorzata Cieślińska i Sebastian Hanke.
Celem projektu było między innymi:
- rozbudzenie u młodzieży ciekawości świata, motywacji do uczenia się języków obcych oraz poznanie – w podstawowym zakresie – języka włoskiego i kultury włoskiej (zwłaszcza rejonu Sycylii)
- umożliwianie uczniom pochodzącym z różnych środowisk kontaktów z przedstawicielami innego narodu poprzez korespondencję, pracę nad wspólnym projektem i wymianę uczniów
-  kształtowanie podstawy tolerancji i umiejętności przedstawiania partnerowi projektu własnego miasta i jego okolic
- rozwinięcie poczucia przynależności z jednej strony do kultury narodowej, z drugiej do kultury europejskiej.

Realizując powyższe cele wprowadzono nowe środki metodyczne i nowe technologie oraz zangażowano w projekt i zaktywizowano również a może przede wszystkim uczniów, którzy z różnych przyczyn uzyskują słabsze wyniki w nauce. We współpracę międzynarodową zaangażowane było całe grono pedagogiczne przy współpracy (również finansowej) Rady Rodziców. Strategiczne decyzje były podejmowane przez dyrekcję szkoły.
Od początku roku szkolnego w ramach projektu realizowane były m.in. takie działania jak: poznanie i analiza własnego terytorium (katalogowanie i systematyzowanie zebranego materiału w celu przedstawienia go partnerowi projektu).
W czasie realizacji projektu odwiedzono wiele miejsc, które były ściśle powiązane z tematyką projektu, a także takich, które warto było odwiedzić ze względu na ich artystyczne i kulturowe piękno, jak i historyczną wartość.
przeprowadzenie podstawowego kursu języka włoskiego – uczniowie polscy i włoscy rozpoczęli kurs języków włoskiego i polskiego celem nauczenia się podstaw danego języka oraz podstawowych wyrażeń, przygotowanie miniatur teatralnych w języku angielskim – nasze gimnazjum przygotowało fragment „Skrzypka na dachu” pod tytułem „Sen Tewiego”. Przedstawienie to zostało zaprezentowane młodzieży włoskiej podczas ich pobytu w naszej szkole.
Jednak podstawowym celem projektu było ćwiczenie języka angielskiego, które w pełni zostało zrealizowane. Nasi uczniowie bardzo sprawnie posługiwali się tym językiem podczas rozmów z kolegami, jednocześnie ciągle ucząc się czegoś nowego.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES