^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

Spotkanie wolontariuszy

W dniu 14.06.2023 r. Szkolny Klub Wolontariusza spotkał się, aby podsumować swoją działalność w tym roku szkolnym. Wolontariusze otrzymali zaświadczenia i podziękowania za swoją pracę na rzecz szkoły i społeczności szkolnej. Serdeczne podziękowania otrzymały także Panie z biblioteki i świetlicy szkolnej za pomoc i współpracę z SKW. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w wolontariat na terenie szkoły, w tym Dyrekcji za wsparcie. Koordynatorka SKW Wioletta Ziółkowska-Żyła

 

Współpraca wolontariuszy z YO&GO

Szkolny Klub Wolontariusza nawiązał współpracę z agencją obsługującą zawody sportowe YO&GO i w ostatnią sobotę, tj. 13.05. 2023 r. wzięliśmy udział w wydarzeniu: Bieg Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Chorzowie, za które otrzymaliśmy oficjalne podziękowania od Pani Iwony Rosłońskiej: "Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania młodzieży, z dużym uśmiechem pomagali przy różnych funkcjach, które zostały im zlecone".

Nasz Klub Wolontariusza reprezentowali: Roksana Gorzawska, Julia Jasińska, Milena Norek, Olga Jancewicz oraz Agata Pietrzak.

Podsumowanie działalności SKW w roku szkolnym 2021/2022

7 czerwca 2022 r. w bibliotece szkolnej odbyło się podsumowanie działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza w roku 2021/2022. Nasi wolontariusze otrzymali podziękowania od dyrektora Wojciecha Niezgody oraz pedagożki i koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariusza Wioletty Ziółkowskiej-Żyły za swoją działalność na rzecz szkoły i społeczności szkolnej, w tym również ukraińskiej. Szczególne podziękowania otrzymały Panie Marta Jachimowska i Beata Szymura z biblioteki szkolnej za wspieranie działań SKW. To już prawie 5 lat, jak działamy. Dziękujemy wszystkim współpracującym z Klubem Wolontariusza i zapraszamy do nas od września.

Szkolny Klub Wolontariusza

W drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 swoją działalność rozpoczął Szkolny Klub Wolontariusza. Zrzesza on uczniów (klas od szóstych do gimnazjalnych), gotowych pomagać swoim kolegom w nauce, odrabianiu zadań domowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, na temat wolontariatu w naszej Szkole, zapraszamy do kontaktu z pedagogami i psychologiem szkolnym.

Regulamin szkolnego klubu wolontariusza - do pobrania.

 

Wolontariusze w naszej szkole zajmują się szeroko pojętą działalnością na rzecz szkoły i realizują pomoc koleżeńską. Główna działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza odbywa się na terenie szkoły i opiera się na współpracy z Biblioteką i Świetlicą Szkolną.

 

Co robi wolontariusz?

 

1. Pomaga w nauce, odrabianiu zadań domowych.

Część wolontariuszy z klas 6-8 spotyka się ze swoimi koleżankami i kolegami w bibliotece lub świetlicy szkolnej, gdzie pomagają im w odrabianiu zadań domowych, utrwalaniu nowych wiadomości.

 

2. Pomaga w Bibliotece Szkolnej.

Wolontariusze, którzy nie mają przydzielonego ucznia pomagają w bibliotece przy oprawianiu książek lub wykonują inne prace zlecone przez nauczycieli naszej biblioteki. Taką pomoc można realizować do godziny 15:00.

 

3. Pomaga w Świetlicy Szkolnej.

Wolontariusze dysponujący wolnym czasem po godzinie 15:00 pojawiają się w świetlicy szkolnej, gdzie mają możliwość nie tylko pouczyć się z młodszymi uczniami, ale także pograć z nimi w różnego rodzaju gry, zorganizować zabawy, wszystko w porozumieniu z nauczycielami świetlicy.

 

4. Angażuje się w akcje pomocowe organizowane przez inne instytucje.

 

W maju 2019r. wolontariusze z naszej szkoły zaangażowali się w pomoc dla podopiecznych Hospicjum w Chorzowie. Razem z p. Moniką Kalitą –Szromek wzięli udział w kweście na rzecz Hospicjum.

Szkolny Klub Wolontariusza od dwóch lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Dom Aniołów Stróżów. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły, z klasy 5b i 5f, pod opieką pań: Katarzyny Wypler oraz Patrycji Walasek Lustyk, wzięli udział w akcji USKRZYDLAMY. Pomoc polegała na ozdabianiu ciasteczek/pierniczków z okazji świąt Bożego Narodzenia, z których dochód przeznaczony był na podopiecznych Stowarzyszenia.

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 6f wraz w wychowawczynią p. Katarzyną Wypler ponownie zaangażowali się w akcję Stowarzyszenia USKRZYDLAMY.

 

W tej edycji udział wzięli także uczniowie z klasy 6d ze swoją wychowawczynią p. Joanną Balicką.


Zdobienie świątecznych ciasteczek, na rzecz Domu Aniołów Stróżów odbywało się także w gabinecie pedagoga. Tym razem pierniczki dekorowały uczennice z klasy 7e i 7b.


Wolontariusze podczas szkolenia 21.11.2019r.

Szkolenie o wolontariacie. Prowadząca: p. Żaneta Suchta.

 

Jak zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy uczeń z klas 6-8, który jest gotowy poświęcić swój czas wolny ( np.: 1 h w tygodniu), aby pomagać innym. Warunkiem jest zaakceptowanie regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza i uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na wstąpienie do SKW.
Formalności załatwia się w gabinecie pedagog (p. Wioletta Ziółkowska-Żyła), która koordynuje działania Szkolnego Klubu Wolontariusza.

ZAPRASZAMY !!!

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES