KSIĘGA DAŃ

 

Informujemy Państwa, że u kierownika świetlicy znajduje się do wglądu „Księga dań”, w której opisane są wszystkie potrawy, oferowane w stołówce szkolnej, z uwzględnieniem zawartych w nich alergenów.