^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

Informujemy Państwa, że od marca 2016 r. na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce KĄCIK EDUKACYJNY umieszczać będziemy interesujące materiały na tematy wychowawcze, dydaktyczne, psychologiczne - związane z szeroko pojętą edukacją dziecka.


Artykuły te to wynik pracy naszych nauczycieli, chcących dzielić się swoją wiedzą z rodzicami i innymi pedagogami. Postaramy się też wyszukiwać dla Państwa ciekawostki związane z tym tematem w prasie, opracowaniach naukowych, internecie.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z możliwości wzbogacenia wiedzy pedagogicznej - dla dobra naszych dzieci i uczniów.

 

Arteterapia w nauczaniu wczesnoszkolnym

Funkcjonowanie społeczne dzieci z adhd

Jak media cyfrowe wpływają na rozwój człowieka ?

Jak rozbudzić zainteresowania czytelnicze i zaprzyjaźnić dziecko z książką ?

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci ?

Lęk u dzieci - metody pracy

Nauka czytania poprzez zabawę

Oddziaływania wychowawcze przeciwdziałające negatywnym zachowaniom dzieci

Praca z dziećmi z wykorzystaniem metody Dennisona

Rozwój społeczno moralny dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dzieci

Funkcjonowanie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w środowisku szkolnym

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych u dzieci

Rozwijanie zainteresowań uczniów

Edukacja teatralna w wychowaniu dziecka

Jednolie oddziaływania wychowawcze

Stymulowanie rozwoju twórczości dzieci

Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki małej

Zabawy rozwijające myślenie logiczno matematyczne

Zabawy rozwijające zmysły

Zabawy twórcze rozwijające koncentrację uwagi

Zabawy twórcze rozwijające mowę, myślenie i wyobraźnię

Zabawy wspomagające rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym - wstęp

Drama jako jedna z metod pracy wychowawczej

Przemoc w wychowaniu

Wybrane metody terapeutyczne do wykorzystania w świetlicy szkolnej

Doskonalenie umiejetności planowania, podsumowywania i wyciągania wnioskow do dalszej pracy

Jak przygotować małe dziecko do opanowania umiejętności pisania

Elementy metody Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej - intuicje geometryczne

Role i procesy grupowe

Techniki i metody celestyna freineta

Wychowanie w dobie internetu

Zespol downa - przyczyny, rozpoznanie, objawy

Metoda malowania dziesięcioma palcami

Gry i zabawy na każdą pogodę

Gry i zabawy przeciwko agresji

Zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży

Media w edukacji pedagogiczne aspekty ich wykorzystania 

Dojrzałość Szkolna Dzieci

Opowieść w życiu dziecka - bajkoterapia

Rola i funkcje kultury fizycznej w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży

Czas wolny a rozwój dzieci w wieku szkolnym

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Zespół stresu pourazowego

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES