^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

Bibliografia publikacji w książkach i w  czasopismach nauczycieli
Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie

 

 1. Bejnarowicz M.: Aktywność artystyczna i emocjonalna dzieci w wieku 4-12 lat. W: Zeszyt Naukowy UŚ Wydział Pedagogiki i Psychologii. Z.1. Red. Sacher W.  Kraków, 2001, s.10-116
 2. Bejnarowicz M.: Potrzebna jest wiara w dobro ... i nadzieja. ”Życie Szkoły” 2007 nr 3, s.61-62
 3. Bejnarowicz M.: Poznajemy zwierzęta egzotyczne i ich środowisko życia. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klas trzecich. ”Wszystko dla szkoły”2006 nr 3 s.12-14
 4. Bomba M.: Siły przyrody, czyli oddziaływania ciał. W: Przyroda: scenariusze zajęć        lekcyjnych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. T.6. Red. Hibszer A., Rzętała M.  Sosnowiec,  2002 , s.100-103
 5. Bomba M.: Światło – zjawisko odbicia i załamania. W: Przyroda: scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. T.6. Red. Hibszer A., Rzętała M. Sosnowiec, 2002 , s.134-138  
 6. Cieślińska M.: Edukacja teatralna - Krok do szkoły bez stresu. „Chorzowianin” 2002 nr 51 s.8-9
 7. Elsner D., Koteja B.: Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie – doskonalenie efektywności WDN. ”Dyrektor Szkoły” nr 4, s.23 - 26
 8. Horak J., Rybczyńska A.: Rola małych form  scenicznych w kształceniu  zintegrowanym. W: Chorzowskie  Zeszyty Dydaktyczne. Red. M. Piegza. T.4. Chorzów: Agencja Wydawniczo –Reklamowa, 2006 s.39
 9. Jałowiecka – Porombka L.: Topic – oriented approach to teaching vacabulary to Young Learners. “ The Teacher” 2007 nr 1 s. 19-20
 10. Jaworska-Sęk E.: Mały Europejczyk. W: Szkoła: edukacja europejska.  Red. Kropiwnicki J. Cz.2. Jelenia Góra, 2002, s.106-109
 11. Jaworska – Sęk E.: Co kraj to obyczaj. (scenariusz zajęć w kl. 3 ). „Wszystko dla Szkoły” 2006 nr 10 s. 14-17
 12. Jaworska – Sęk E.: Gry i zabawy z wykorzystaniem zwrotów i wyrażeń w języku angielskim. „Życie Szkoły” 2008 nr 5 s. 22 - 23
 13. Jaworska – Sęk E.: Order uśmiechu. „Wszystko dla Szkoły” 2007 nr 9 s. 6 - 7
 14. Jaworska – Sęk E.: Poznaję Europę poprzez zabawki i bajki(scenariusze zajęć w kl.1). „Wszystko dla Szkoły” 2006 nr 10 s.7
 15. Jaworska –Sęk E.: Program autorski dla klas 1-3: Mały Europejczyk.” Edukacja europejska w szkole. Czasopismo dla nauczycieli” 2002 nr 2, s.108-112
 16. Jaworska – Sęk E.: Scenariusz zajęć: Jak uczyć dzieci języków obcych. „Życie Szkoły” 2008 nr 5
 17. Jaworska –Sęk E.: Scenariusz zajęć dla klasy trzeciej z zakresu edukacji europejskiej. Podróżujemy pociągiem po Europie. Orient - Express  „Edukacja europejska w szkole. Czasopismo dla nauczycieli” 2002 nr 3, s. 161-164
 18. Jaworska – Sęk E.: Scenariusz zajęć w klasie trzeciej: Europa bez  granic. Jestem Europejczykiem. „Nauczanie Początkowe” 2003 nr 3, s .97-101
 19. Jaworska  - Sęk E.: Tak Unii Europejskiej „Nowe w szkole” 2004 nr 5 s.14
 20. Jaworska – Sęk E.: Co głowa to pomysł. Mały Polak – Europejczyk. ”Nowe w szkole”. Jelenia Góra 2003
 21. Jaworska – Sęk E.: Scenariusz zajęć dla klasy trzeciej: Moje prawa i obowiązki w szkole. ”Życie szkoły „ 2003 nr 7
 22. Jaworska – Sęk E.: Scenariusz zajęć dla klasy drugiej. Moje prawa i obowiązki w rodzinie. „Życie szkoły” 2003 nr 8
 23. Jaworska –Sęk E.: Scenariusz zajęć z edukacji europejskiej dla klasy trzeciej. Nasze podróże małe i duże po Europie. Wyjeżdżamy do Wielkiej Brytanii. ”Wszystko dla Szkoły” 2004  nr 1
 24. Jaworska – Sęk E.: Scenariusz zajęć z edukacji europejskiej dla klasy trzeciej. Nasze podróże małe i duże po Europie: Wyjeżdżamy do Niemiec. ”Wszystko dla szkoły” 2004 nr 1
 25. Jaworska – Sęk E.: Scenariusz zajęć dla klasy drugiej. Poznaję Europę poprzez sport ”Wszystko dla szkoły” 2005 nr 2 s.11
 26. Jaworska – Sęk E.: Scenariusz zajęć dla klasy pierwszej. Zjednoczona Europa. Jestem Europejczykiem ”Wszystko dla szkoły” 2005nr 2 s.11   
 27. Jaworska – Sęk E.: Scenariusz zajęć dla klasy trzeciej. Nasze podróże po Europie. Wyjeżdżamy do Francji. „Wszystko dla szkoły” 2006 nr 1 s.3
 28. Jaworska – Sęk E.: Wielki Polak – Karol Wojtyła. „Wszystko dla Szkoły” 2007 nr 10 s.14 – 15
 29. Koteja B.: Doskonalenie organizacji i efektywności WDN w szkole. W: Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne. T. 7. Red. M. Piegza. Chorzów 2009 s. 42-50
 30. Koteja B.: Krok po kroku, czyli WDN od podstaw. W: Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne.T.3. Red. M. Piegza. Chorzów, 2005 s.83-92
 31. Koteja B.: Z praktyki kształtowania pożądanych postaw społecznych u dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych – doświadczenia własne. W: Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne. T.5. Red.M. Piegza. Chorzów, 2007 s.33-37
 32.  Koteja B.: Świetlica szkolna – miejsce twórczego odpoczynku. W: Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne. Red. M. Piegza.T.4. Chorzów: Agencja Wydawniczo - Reklamowa, 2006 s.23-29
 33. Ledwoń G.: Scenariusz Olimpijskich Dni Sportu Szkolnego. www.eduforum.pl
 34. Ledwoń G.: Zasady życia, które jasno ustalają, co jest dobre, a co złe. www.eduforum.pl 
 35. Miczek Z., Sikora K., Ząbkowska – Petka A.: Nauczycielska współpraca dla dobra ucznia.W: Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne. T.6 Red. M Piegza. Chorzów, 2008, s. 73-74   
 36. Najgebauer  E.: Udział tlenu w niektórych przemianach chemicznych. W: Przyroda: scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. T.6. Red Hibszer A., Rzętała M. Sosnowiec, 2002, s. 91-95
 37. Najgebauer E.: Zanieczyszczenia wód i ich wpływ na organizmy .T.6. W: Przyroda: scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Red. Hibszer ., Rzętała M. Sosnowiec , 2002 s.166-169
 38. Płonka M.: Istota wychowania „ Wychowawca” 2004 nr 4, s.16-17
 39. Przybylska W., Solga J.: Scenariusz lekcji matematyki w klasie czwartej W: „Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne” T.7. Red. M. Piegza . Chorzów, 2009,  s. 12-19 
 40. Przybylska W [...]: Matematyka - Scenariusz lekcji (...) W: Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne. T.6. Red. M. Piegza . Chorzów, 2008, s. 58 - 67
 41. Salwerowicz J., B. Irach: Edukacja teatralna w Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie „Dyrektor Szkoły” 2001 nr 4, s.13-15
 42. Salwerowicz J.: Salwa dla Golaszowej „Chorzowianin” 2005 nr 41 s.11
 43. Stokłosa J.: Szymura B:.Innowacja pedagogiczna „Bliżej siebie” – program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów kształcenia zintegrowanego. W: Chorzowskie Zesztyt Dydaktyczne. T. 5. Red. M. Piegza. Chorzów, 2007 s.53 - 66
 44. Szyguła E.: Ćwiczenia śródlekcyjne – czy to strata czasu? „Życie Szkoły” 2003 nr 1, s.28-30
 45. Szyguła E.: Marketing w bibliotece szkolnej. Jak zdobyć fundusze na nowe książki i jak powiększać zbiory biblioteczne? W: Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne. T.2. Chorzów: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „map”, 2004, s.155 -159
 46. Szyguła E.: Edukacja europejska – bibliografia w wyborze. ”Biblioteka w Szkole” 2004 nr 10, s.25
 47. Szyguła E.: Komputer w edukacji wczesnoszkolnej – zestawienie tematyczne w wyborze. „Wszystko dla szkoły” 2004 nr 7-8, s.34
 48. Szyguła E.: Scenariusze zajęć z użyciem komputera i innych mediów. „Wszystko dla Szkoły”2004 nr 7-8, s.35-36
 49.  Szyguła E.: V [piąta] rocznica powstania Stowarzyszenia Wspólnota Amazonek ”Nadzieja” w Chorzowie. „Nasze Życie” 2004 nr 32, s.9-12
 50. Szyguła E.: Marketing w szkolnej bibliotece – czyli jak zdobyć fundusze na powiększenie księgozbioru? ”Wychowanie na co dzień. Miesięcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców”2005 nr 6 ( Wkładka Metodyczna. S.VII – VIII).
 51. Szyguła E.: Awans zawodowy nauczyciela – zestawienie bibliograficzne.( Strony internetowe szkoły www.sp5.chorzow.pl 2002 r.)
 52. Szyguła E.: Artykuły na stronie internetowej serwisu dla nauczycieli www.menis.pl  1.Gry i zabawy literackie rozwijające zainteresowania czytelnicze. 2.Korelacja zajęć ruchowych z innymi przedmiotami w nauczaniu zintegrowanym. 3.Książka wczoraj – dziś – jutro. 2004
 53. Szymura B.: Biblioterapia. www.znp.chorzow.za.pl/publikacje
 54. Szymura B.: Jest dobrze. „Biblioteka w szkole” 2006 nr 11, s. 4-5 ( rubryka: Listy do redakcji. )
 55. Szymura B., Woźny D.: W kręgu bibliotek, książek i czasopism: program kółka bibliotecznego „Klubu Miłośników Książek”. W: Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne. T.6 Red. M. Piegza. Chorzów, 2008 s. 20-38
 56. Ząbkowska –Petka A.: Zadania tekstowe z kalkulatorem „Matematyka w szkole” 2002  nr 18, s.22-23
 57. Zimnik A.: Magiczny świat Harrego Pottera: Gdzie się podziała latająca miotła? „Chorzowianin” 2003 nr 3 ( Dod.: Szkolne Forum nr 2, s .IV)   

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES