^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

WDN 1-5 tomów

Opracowań nauczycieli

Opracowania materiałów własnych nauczycieli w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Materiały zawierają 5 tomów, obejmują lata 2003/2004 (T.1), 2004/2005 (T.2), 2005/2006 (T.3), 2006/2007 (T.4) i 2007/2008 (T.5). Zostały podzielone na działy: Pedagogika, Scenariusze zajęć dla klas 1-3 szkoły podstawowej,  Scenariusze zajęć dla klas 4 - 6 szkoły podstawowej i gimnazjum, Bibliografie.

 

 

PEDAGOGIKA

Adamska Ewa, Horak Jolanta, Rybczyńska Anna 2005/2006

Zestaw ćwiczeń w czytaniu. (T.3:  EA, JH, AR 1)

Bejnarowicz Marzena 2003/2004

Plan wychowawczy klasy drugiej w roku szkolnym 2003/2004. (T.1: BM 1)

Brembor Jolanta 2004/2005

Plan pracy wychowawcy klasowego w trzyletnim cyklu kształcenia gimnazjalnego. (T.2: BJ 1)

Holona Justyna: 2003/2004

Jak wspierać rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym? (T.1: HJ 1)


Holona Justyna: 2003/2004

Multimedia źródłem informacji w edukacji wczesnoszkolnej. (T.1:HJ 2)


Holona Justyna: 2003/2004

Okres adaptacji ucznia w klasie pierwszej. (T.1: HJ 3)


Holona Justyna: 2003/2004

Przemoc i agresja w filmach rysunkowych. (T.1: HJ 5)


Holona Justyna: 2003/2004

Rola telewizji w wychowaniu dziecka. (T.1: HJ 6)


Holona Justyna: 2003/2004

Trudności w czytaniu i pisaniu. (T.1: HJ  8)


Holona Justyna: 2003/2004

Uczeń i komputer.  (T.1: HJ 9)


Horak Jolanta 2004/2005

PLAN WYCHOWAWCZY: Opracowany w oparciu o szkolny program wychowawczy 2004/2005. (T.2: HJ 5)


Jańczk Izabella, Rybczyńska Anna 2005/2006

Scenariusz warsztatów szkoleniowych w ramach WDN na temat: Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów w młodszym wieku szkolnym.

(T.3: IJ, AR 1)


Jańczak Izabella 2006/2007

Scenariusz szkolenia w ramach WDN na temat „Przygotowanie narzędzi do mierzenia i diagnozowania umiejętności uczniów podczas hospitacji diagnozujących” (T.4: IJ1)


Koteja Bożena 2007/2008

Jak być dobrym wychowawcą  (T.5: BK1 )


Koteja Bożena: 2003/2004

Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i nawiązanie kontaktu z jego rodzicami.(T.1: KB 1)


Małek Magdalena 2006/2007

Materiały dydaktyczne: Ewaluacja w procesie dydaktycznym + płyta CD ROM

(T.4: MM1)


Małek Magdalena 2006/2007

Materiały ze szkolenia „Prawa ucznia, a prawa nauczyciela – moralne aspekty życia szkoły” + płyta CD ROM (T.4: MM4 )


Mazur Ewa: 2003/2004

Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej ”Moje miasto Chorzów w ujęciu historyczno-przestrzennym.(T.1: ME 1)


Myrcik Małgorzata: 2003/2004

Zasady żywienia w poszczególnych okresach cyklu szkoleniowego uczniów klas sportowych. (T.1: MM 1)


Najgebauer  Ewa: 2003/2004

O trudnościach wychowawczych u dzieci w okresie dojrzewania: Referat skierowany do rodziców. (T.1: NE 1)


Najgebauer Ewa, Płonka Maria: 2003/2004

Materiały dotyczące pracy wychowawczej z uczniem uzależnionym: Adresy internetowe. Bibliografia. (T.1: NE, PM 1)


Solga Jolanta: 2003/2004

Rozwijanie umiejętności czytania dzieci w młodszym wieku szkolnym.

(T.1: SJ 1)


Solga Jolanta: 2003/2004

Wybrane techniki plastyczne: materiały pomocnicze dla nauczycieli.(T.1: SJ 2)


Stokłosa Joanna: 2003/2004

Materiały dotyczące pracy i funkcjonowania świetlicy szkolnej – nie tylko dla wychowawców świetlicy. (T.1: St.J 1)


Stokłosa Joanna 2005/2006

Arteterapia w nauczaniu zintegrowanym (T.3: JS 1)


Stokłosa Joanna 2005/2006

Metody aktywizujące w pracy z uczniem (T.3: JS 2 )


Stokłosa Joanna 2007/2008

Techniki Celestytna Freineta (T.5: JS1 )


Stokłosa Joanna 2006/2007

Wykorzystanie technik Dennisona na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych

(T.4: JS1 )


Stokłosa Joanna 2006/2007

Funkcjonowanie dziecka z zespołem ADHD  (T.4:  JS2)


Szymura Beata 2004/5005

Biblioterapia. (T.2: SzB 1)


Szymura Beata 2004/5005

Jak przygotować publikacje do druku. ( T.2: SzB 2)


Szymura Beata 2005/2006

Jak rozbudzić zainteresowania czytelnicze i zaprzyjaźnić dziecko z książką? Poradnik. (T.3: BSz 1 )  


Szymura Beata 2006/2007

Awans zawodowy nauczyciela  - słownik niektórych terminów (T.4: BSz1 )


Wons Justyna 2004/2005

Zestaw ćwiczeń doskonalących aparat mowy uczniów. (T.2: WJ 1)


Wons Justyna 2004/2005

Jak doskonalić umiejętność pisania? (T.2: WJ 2) 


Witek – Kulawik Rita: 2003/2004

Cykl zajęć promujących bezpieczeństwo i ochronę zdrowia i życia dziecka.

(T.2: W-KR 1)


Witek – Kulawik Rita: 2003/2004

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. (T.2: W-KR 2)


Wydmuch Grażyna 2005/2006

Awans zawodowy nauczyciela: przygotowanie do awansu zawodowego.

(T.3: GW1)


Zimnik Aleksandra 2006/2007

Metody nauczania i formy pracy – klasyfikacja  (T.4:AZ1)

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

DLA KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Adamska Ewa 2007/2008

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie 1: Podziwiamy kolorowe motyle. (T.5: EA1 )


Adamska Ewa 2007/2008

Scenariusz zajeć zintegrowanych przeprowadzonych  w klasie drugiej w zakresie diagnozowania umiejętności rozwiązywania zadań z treścią : Matematyczne przygody Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. (T.5: EA2  )


Adamska Ewa 2007/2008

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej : Dobre obyczaje -  tradycje śląskie. (T.5: EA3  )


Adamska Ewa 2007/2008

Scenariusz zajęć zintegrowanych – odbytych w dniu 5.03.2004: Marzymy o przyszłym zawodzie. (T.5: EA4  )


Bejnarowicz Marzena 2004/2005

Niepełnosprawni są wśród nas: Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie III. (T.2: BM 1)


Holona Justyna: 2003/2004

Origami – sztuka składania papieru. (T.1: HJ 4)


Holona Justyna: 2003/2004

Scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących w nauczaniu  zintegrowanym. (T.1: HJ7)


Horak Jolanta 2004/2005

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I realizowany w ramach projektu edukacyjnego włączenia uczniów klas I-III do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. (T.2: HJ 3)


Horak Jolanta 2004/2005

Poznajmy się, jesteśmy klasą: Scenariusz spotkania z rodzicami. (T.2: HJ 1)


Horak Jolanta 2004/2005

Scenariusz powitania pierwszaków w szkole. (T.2: HJ 2)


Horak Jolanta 2004/2005

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I realizowany w ramach projektu edukacyjnego włączenia uczniów klas I-III do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. (T.2: HJ 3)


Horak Jolanta 2004/2005

Środowisko rodzinne, a rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym. (T.2: HJ 4)


Jańczak Izabella 2005/2006

Scenariusz turnieju sprawnościowego „Wiosna wkoło-ćwicz wesoło” dla uczniów klas drugich z okazji Dnia Promocji Zdrowia. (T.3: IJ 1 )


Jańczak Izabella 2005/2006

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie drugiej: obejmujący obszar aktywności społeczno-przyrodniczej, polonistycznej, muzyczno-ruchowej, plastyczno-technicznej. Temat: Barwy października. (T.3: IJ 2 )


Jańczak Izabella 2005/2006

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie drugiej obejmujący obszar aktywności społeczno-przyrodniczej, polonistycznej, muzycznej, plastyczno-technicznej. Temat: Wiosna w ogrodzie. (T.3: IJ 3 )


Jaworska – Sęk Elżbieta: 2003/2004

Scenariusze zajęć z edukacji europejskiej na następujące tematy: 1. Tak Unii Europejskiej. 2.Poznaję Europę poprzez zabawki i bajki. 3. Moje prawa i obowiązki w rodzinie. (T.1: J-SE 1)


Jaworska-Sęk  Elżbieta 2004/2005

Edukacja europejska: scenariusz zajęć dla klasy I. Poznajemy Europę poprzez sport. (T.2: J-S E 1)


Jaworska-Sęk  Elżbieta 2004/2005

Edukacja europejska: Scenariusz zajęć dla klasy I. Urządzamy europejski plac zabaw. (T.2: J-S E 2)


Jaworska-Sęk  Elżbieta 2004/2005

Edukacja europejska: scenariusz zajęć dla klas I. Nasze podróże małe i duże po Europie. Wyjeżdżamy do Grecji. (T.2: J-S E 3)


Jaworska-Sęk  Elżbieta 2004/2005

Scenariusz uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Powitanie pierwszaków

(T.2: J-S E 4)


Jańczak Izabella, Witek Beata, Wons Justyna 2004/2005

Ćwiczenia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym w kształtnym pisaniu i kaligrafii: scenariusz warsztatów szkoleniowych w ramach WDN.

(T.2: JI,WB.WJ 1)


Jańczak Izabella 2004/2005

Ćwiczenia rozwijające wzajemne relacje w grupie. (JI 1)


Jańczak Izabella 2004/2005

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej ( obejmujący obszar aktywności polonistycznej, regionalnej, społeczno-przyrodniczej)  +opracowanie na CD. (T.2: JI 2)


Jańczak Izabella 2004/2005

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej realizujących program profilaktyki. (Poznajmy się wzajemnie). (T.2: JI 3)


Jańczak Izabella 2004/2005

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej (obejmujący obszar aktywności społeczno-przyrodniczej, polonistycznej, muzyczno-ruchowej, matematycznej). Zajęcia otwarte dla rodziców. (T.2: JI 4)


Jańczak Izabella 2004/2005

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej (obejmujący obszar aktywności społeczno-przyrodniczy , polonistycznej, muzyczno-ruchowej, plastyczno-technicznej): Mój dziecięcy świat. W drużynie zuchowej. (T.2: JI 5)


Przybylska Bożena: 2003/2004

Scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących w nauczaniu

zintegrowanym. (T.1: PB 1)


Tomecka Joanna 2004/2005

Konspekty zajęć [plastycznych] integrujących grupę, na dobry klimat w grupie. (T.2: TJ 1)


Witek Beata: 2003/2004

Scenariusze zajęć oparte na metodach aktywizujących. (T.1: WB 1)

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

DLA KLAS 4 – 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GIMNAZJUM

Hanke Sebastian: 2003/2004

Warmers – ideas for warm-up activities in a foreign language class = Rozgrzewki językowe – wybór ćwiczeń do zastosowania  na lekcji języka obcego. (T.1: HS 1)


Małek Magdalena 2006/2007

Przepisy gier zespołowych – sygnalizacja sędziowska na płycie CD ROM: zawiera płyty CD ROM: (T.4: MM2)

- Piłka ręczna

- Piłka nożna

Koszykówka: Prezentacja na płycie CD ROM

Siatkówka: Prezentacja na płycie CD ROM


Małek Magdalena 2006/2007

Współczesne metody relaksacji + CD ROM z muzyką relaksacyjną 

(T.4: MM3)


Ledwoń Grażyna 2005/2006

Realizacja szkolnego programu profilaktyki zdrowotnej: (T.3: GL 1)

Scenariusze zajęć:

Czy świat potrzebuje żywności zmodyfikowanej genetycznie?

Czy komputer może być dla nas zagrożeniem?

Jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś namawia nas do złego.

Samotność i odrzucenie.

ANKIETA do wykorzystania na godzinie wychowawczej w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego: Ankieta badająca ilość czasu, który uczniowie spędzają przy komputerze i telewizji.

Scenariusz lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych przeprowadzonych w ramach WDN.

Konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum w ramach realizacji Szkolnego

Programu Profilaktyki: Alkohol czy niewola na własne życzenie.  

Scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą  w klasie  gimnazjalnej do realizacji  w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki: Jak żyć bez ryzyka AIDS? 


Ledwoń Grażyna 2006/2007

Chorzów i jego parki. (T.4: GL1 )


Ledwoń Grażyna 2006/2007

Rola zajęć terenowych i cele wytyczenia ścieżki dydaktycznej. (T.4: GL2)


Ledwoń Grażyna 2006/2007

Stawiam na zdrowie (T.4: GL3)


Ledwoń Grażyna 2006/2007

Szkolny konkurs między przedmiotowy dla gimnazjalistów realizowany  metodą projektu (T.4: GL 4)


Ledwoń Grażyna 2006/2007

Środowisko przyrodnicze okolic szkoły (T.4: GL5)


Mazur Ewa: 2003/2004

Konspekt lekcji języka polskiego z kultury języka. (T.1: ME 2)


Poznańska Maria 2004/2005

Ruch olimpijski – znaki szczególne. Materiały dla nauczycieli do wykorzystania na lekcjach wychowawczych lub historii. (T.2: PM 1)

   

BIBLIOGRAFIE

Szyguła Ewa: 2003/2004

Agresja i przemoc dzieci i młodzieży: Zestawienie tematyczne w wyborze.

(T.1: SzE 1)


Szyguła Ewa

Gry i zabawy literackie rozwijające zainteresowania czytelnicze ( Bibliografia z adnotacją zalecającą ).(T.1: SzE 2)


Szyguła Ewa

Internet i multimedia w nauczaniu: Zestawienie tematyczne w wyborze.

(T.1: SzE 3)


Szyguła Ewa

Multimedia w edukacji wczesnoszkolnej: Zestawienie tematyczne w wyborze. (T.1: SzE 4)


Szyguła Ewa

Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze oraz nawiązanie kontaktu z jego rodzicami. ( Bibliografia z adnotacją zalecającą). (T.1: SzE 5)


Szyguła Ewa

Przemoc w rodzinie: Zestawienie tematyczne w wyborze. (T.1: SzE 6)


Szyguła Ewa

Scenariusze zajęć z użyciem komputera i innych mediów: Zestawienie tematyczne w wyborze. (T.1: SzE 7)


Szyguła Ewa

Treści prozdrowotne w grach i zabawach ruchowych: Bibliografia z adnotacją zalecającą. (T.1: SzE 8) 


Szyguła Ewa

Edukacja europejska – bibliografia w wyborze. (T.2: SzE 4) 2004/2005


Wydmuch Grażyna 2006/2007

Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo: zestawienie bibliograficzne

(T.4: GW1)


Wydmuch Grażyna 2006/2007

Praca wychowawcza nauczyciela: zestawienie bibliograficzne (T.4: GW2 )

Wydmuch Grażyna 2007/2008

Promocja zdrowego stylu życia: bibliografia (T.5: GW1 )


Wydmuch Grażyna 2007/2008

Wychowanie fizyczne alternatywą dla zachowań patologicznych: bibliografia

(T.5: GW2)

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES