^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

   

W roku szkolnym 2006/2007 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu
„Szkoła przyjazna dla sportu”.

    Głównym organizatorem konkursu był Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie. Konkurs był adresowany do dyrektorów szkół, nauczycieli WF i uczniów szkół podstawowych w całej Polsce. Celem konkursu było aktywizowanie szkół podstawowych w zakresie upowszechniania różnorodnych form sportowej aktywności dzieci i młodzieży oraz promocja sportu, aktywnego stylu życia i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Jury konkursu składało się z członków SZS, zaproszonych ekspertów i przedstawicieli Sponsora. Oceniano wszelkie formy aktywności sportowej szkoły oraz działania zmierzające do upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży realizowane w formie zajęć nadobowiązkowych (pozalekcyjnych) w ciągu całego roku szkolnego.
    Zgodnie z regulaminem dokumentowaliśmy wszystkie w/w działania szkoły w postaci kroniki,
a następnie oprawioną „kronikę sportowego życia szkoły” przesłaliśmy do Warszawy. Wielomiesięczny wysiłek został doceniony przez jury. Znaleźliśmy się bowiem w gronie 10 laureatów konkursu. Jury przyznało nam wyróżnienie i certyfikat Szkoły Przyjaznej dla Sportu. Ponadto szkoła otrzymała sprzęt sportowy o wartości 5000 tys. złotych.

 

 

    Zwykle jest tak, że sport zaczyna się w szkole. W szkole nabywamy nawyków aktywnego, sportowego stylu życia. W szkole stawiamy pierwsze sportowe kroki, w szkole rodzą się sportowe talenty. W szkole przyjaznej dla sportu.


     Jaka ma być ta przyjazna szkoła?
Szkoła, w której sport i aktywność ruchowa dzieci są równie ważne jak wyniki w nauce. Szkoła aktywnie uczestnicząca w różnego rodzaju zawodach i turniejach organizowanych w ramach systemu współzawodnictwa sportowego szkół (Igrzysk Młodzieży Szkolnej) i jednocześnie otwarta dla sportu także po godzinach lekcyjnych. Szkoła, w której nauczyciel WF jest animatorem sportowego życia szkoły, uczniów i lokalnego środowiska. Potrafi zachęcić dzieci do sportowej aktywności i ma pomysły na ciekawe lekcje WF - łączące sport i zabawę, integrujące uczniów, w których uczestniczą wszyscy uczniowie i nikt nie "stoi pod ścianą".

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES