^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

Zdrowe i prawidłowo rozwijające się dziecko charakteryzuje się prawidłową  postawą ciała.

 

Jednak coraz częściej na wskutek działania niekorzystnych bodźców  morfologicznych , fizjologicznych i środowiskowych  na organizm dziecka dochodzi do  zaburzeń  w prawidłowych cechach postawy w efekcie czego powstaje  WADA POSTAWY .Proces korygowania wady jest długotrwały , złożony i powinien być realizowany w sposób ciągły  co w dużym stopniu zależy od systematyczności zarówno dziecka jak i rodziców.

 

W I semestrze roku szkolnego 2013/14 na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej zakwalifikowano 46 uczniów z klas 1-3 . w tym z  Kl.2 -  25,  Kl.3  - 21

 

Najczęściej występującą wadą postawy wśród uczniów są :

- zagrażające skrzywienie kręgosłupa dalej

- boczne skrzywienie kręgosłupa

- odstające łopatki

- pogłębienie lordozy lędźwiowej

- koślawość kolan i stóp

- płaskostopie

 

 

PODSTAWOWE ZALECENIA I PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONYWANIA NIEKTÓRYCH ĆWICZEŃ PRZEZ OSOBY Z ZABURZENIAMI STATYKI CIAŁA.

Przystępując do wykonywania ćwiczeń fizycznych z osobami dotkniętymi określonymi zaburzeniami statyki ciała należy zastanowić się czy dane ćwiczenie, obciążenie wysiłkiem bądź specyfika mchowa określonej dyscypliny nie będą przypadkiem wpływały niekorzystnie na te zaburzenia , powodując ich utrwalenie lub też ich dalszą progresję.

Wszelkie wady postawy w obrębie kręgosłupa stanowią przeciwwskazanie do długotrwałych wysiłków statycznych - np. do długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej ( szczególnie z pochyleniem tułowia ) czy stojącej - zwłaszcza z obciążeniem zewnętrznym . Stanowią one także przeciwwskazanie do znacznych obciążeń osiowych kręgosłupa - nawet krótkotrwałych ( np. podczas zeskoków).

BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA - SKOLIOZA

Boczne skrzywienie kręgosłupa zwane skoliozą jest to odchylenie od osi pionowej całego kręgosłupa lub jego odcinka w płaszczyźnie czołowej , które pociąga za sobą wtórne zmiany w układzie narządu mchu i oddechowo-krążeniowym oraz prowadzi często do znacznego zniekształcenia tułowia i zmian w narządach wewnętrznych .

Skutkami złej postawy jest:

- nieprawidłowa praca narządów wewnętrznych

- ograniczenie ruchomości klatki piersiowej (zła wentylacja płuc , zmniejsza się pojemność życiowa płuc )

- daleko posunięta skolioza wpływa ujemnie na pracę serca ( serce i duże naczynia mogą ulec przemieszczeniu)

- ogólna mniejsza odporność organizmu

- najcięższym skutkiem złej postawy jest garb.

- dziecko skoliotyczne powinno przede wszystkim unikać:

skoków! (podskoków , wyskoków , zeskoków)

długotrwałych biegów ( zwłaszcza po twardym podłożu )

mostków

stania na głowie

przerzutów

skłonów bocznych !

obciążania jednej strony ciała

ruchów skrętnych

rozmaitych asymetrycznych form ruchu

 

 

Zalecenia do ćwiczeń :Celem ćwiczeń jest podniesienie ogólnej wydolności fizycznej , wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała , oraz zrównoważenie sił układu mięśniowego . Dominują ćwiczenia symetryczne mięśni grzbietu w pozycjach niskich.

Dużą uwagę należy zwrócić na wykonywanie ćwiczeń oddechowych.

Wskazane jest pływanie , które harmonijnie i wszechstronnie rozwija mięśnie , pobudza krążenie i oddychanie , działa hartująco na cały organizm , stwarza sytuacje odciążenia całego kręgosłupa ( zalecane style to styl klasyczny zwany „żabką" i pływanie na plecach).

Siatkówka .

Koszykówka( bez wyskoków , piłka powinna być kozłowana raz jedną raz drugą ręką

 

PLECY PŁASKIE - DORSUM PLANUM

To wada postawy charakteryzująca się spłaszczeniem lub brakiem fizjologicznych wygięć kręgosłupa . Brak tych wygięć powoduję upośledzenie funkcji amortyzacyjnej kręgosłupa , istnieje skłonność do powstawania zmian zwyrodnieniowych oraz bocznych skrzywień kręgosłupa , pojemność i ruchomość klatki piersiowej są upośledzone . Przyczyn powstawania tej wady lekarze upatrują w sedenteryjnym trybie życia . Wpływa on nie tylko na ograniczenie i zubożenie praktycznych form ruchowych , lecz także na osłabienie mięśni.

Przeciwwskazania do ćwiczeń :

Plecy płaskie stanowią przede wszystkim przeciwwskazanie do wykonywania wszelkich ćwiczeń mających na celu osiowe wydłużenie kręgosłupa .Nie są więc w tych przypadkach wskazane:

- podnoszenia,

- unoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów ,

- podskoki,

- biegi oraz długotrwałe stanie i chodzenie po twardym podłożu

- zwisy

Zalecenia : Ćwiczenia ogólnokondycyjne , lordozujące odcinek lędźwiowy kręgosłupa ( zwiększający przodopochylenie miednicy)

 

 

PLECY OKRĄGŁE -DORSUM ROTUNDUM

 

 

 

Charakteryzują się nadmiernym wygięciem kręgosłupa ku tyłowi. Jeżeli wygięcie to dotyczy górnego odcinak piersiowego , to taką postać pleców okrągłych określamy jako „kifotyczną". Jeżeli cały kręgosłup wygięty jest ku tyłowi, to mówimy o postaci kifozy totalnej .Wada ta charakteryzuje się osłabieniem mięśni grzbietu , wysunięciem do przodu głowy i barków , przykurczem mięśni klatki piersiowej . Funkcja oddechowa klatki piersiowej jest upośledzona .

 

Przeciwwskazania : Plecy okrągłe są natomiast przeciwwskazaniem do stosowania wszelkich ćwiczeń oporowych dla mięśni przedniej strony klatki piersiowej . Nie należy też wykonywać skłonów w przód - w staniu oraz w siadzie prostym , skrzyżnym i skulonym . Przeciwwskazane jest także długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej zwłaszcza na krześle bez oparcia oraz na zbyt niskim krześle . Nie wskazane są także

 

skoki

 

intensywne biegi

 

ćwiczenia z dźwiganiem

 

przewroty

 

Zalecenia : Wzmocnienie mięśni grzbietu oraz pozostałych mięśni posturalnych , ćwiczenia rozwijające mięśnie klatki piersiowej (zwiększające jej ruchomość), ćwiczenia oddechowe , zwisy .

 

 

 

PLECY WKLĘSŁE - DORSUM CONCAVUM

 

 

Istota wady polega na pogłębieniu lordozy lędźwiowej . W warunkach prawidłowych odcinek lędźwiowy kręgosłupa ukształtowany jest w postaci wygięcia ku tyłowi.

 

 

 

Przeciwwskazaniem do ćwiczeń jest przede wszystkim wzmacnianie mięśni grzbietu odcinka lędźwiowego oraz rozciąganie mięśni brzucha . Niekorzystna jest pozycja siedząca na zbyt niskim lub pochylonym do przodu siedzisku .Nie należy też wykonywać takich ćwiczeń jak

 

skłony tułowia w tył

 

wymachy kończyn dolnych do tyłu (w pozycjach stojących i w leżeniu przodem)

 

oraz w leżeniu przodem nadmierne unoszenie kończyn górnych ponad głowę

 

skoki

 

 

Zalecenia do ćwiczeń:

 

wzmacnianie mięśni brzucha (przy czym kończyny dolne muszą być ugięte w kolanach)

 

zwisy

 

wzmacnianie mm pośladkowych

 

rozciąganie mięśni grzbietu odcinka lędźwiowego

 

 

 

 

 

PLECY OKRĄGŁO-WKLĘSLE

 

 

 

Przeciwwskazania i zalecenia są w zasadzie kombinacją tych , które dotyczą pleców okrągłych oraz wklęsłych

 

 

 

 

 

KOLANA KOŚLAWE

 

 

 

W tej wadzie oś podudzia z osią uda tworzy kąt otwarty na zewnątrz gdzie między innymi następuje skręcenie na zewnątrz podudzia i przeprost w stawie kolanowym .

 

 

 

 

 

 

 

Kolana koślawe są przeciwwskazaniem do długotrwałego utrzymywania pozycji stojącej, a szczególnie w rozkroku. Przy wadzie tej należy szczególnie unikać nadmiernego przyrostu ciężaru ciała .Eliminować należy :

 

siad klęczny z podudziami skierowanymi na zewnątrz

 

siady płotkarskie

 

pozycje rozkroczne Zaleca się przede wszystkim

 

wzmacnianie mięśni części przyśrodkowej uda i podudzia

 

naukę poprawnego stania i chodu.

 

pływanie

 

 

KOLANA SZPOTAWE

 

W tej wadzie oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty do wewnątrz .Przy czym rozciągnięte są mięśnie zewnętrzne kończyn dolnych , a zbyt napięte są mięśnie wewnętrzne .

 

Kolana szpotawe stanowią podstawę jak gdyby odwrotności przeciwwskazań w stosunku do ich koślawości. Ponadto nie zaleca się stosowania siadu skrzyżnego Podobnie jak i w innych wadach kończyn dolnych , nie należy również dopuszczać do nadmiernych obciążeń statycznych jak i do zbytniego przyrostu masy ciała.

 

Dyscypliną sportową nie zalecaną w tej wadzie jest piłka nożna . Zalecenia:

 

-wzmacnianie mięśni części zewnętrznej uda i podudzia

 

rozciąganie mięśni wewnętrznych

 

pływanie

 

 

STOPY PŁASKIE

 

Stopę w której doszło do obniżenia sklepienie podłużnego nazywamy płaską .

 

 

Stopy płaskie stanowią przede wszystkim przeciwwskazanie do długotrwałych obciążeń statycznych w pozycji stojącej , a szczególnie z dodatkowym obciążeniem .Nie zaleca się stosowania :

 

pozycji stojącej w szerokim rozkroku

 

skoki, podskoki, zeskoki

 

-marszu na przyśrodkowych i bocznych krawędziach -ćwiczeń we wspięciu na palcach

 

 

Zalecenia

 

nauka prawidłowego chodu

 

-wzmacnianie mięśni stóp ( ćwiczenia chwytne stóp)

 

chodzenie i bieganie boso po urozmaiconym podłożu

 

pływanie

 

 

U dzieci nie wymagających jeszcze postępowania  rehabilitacyjnego w większości wady postawy  są  wynikiem słabego napięcia mięśniowego i braku mocnego gorsetu mięśniowego oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymywaniu postawy ciała. Dzieci te wymagają  jak największej dawki ruchu- korekcyjnego .

 

Szczególne znaczenie w procesie korekcji ma współpraca z rodzicami .Aby proces korekcji dał oczekiwane efekty konieczne jest  świadome  zaangażowanie rodziców .Rodzic powinien uświadomić dziecku jak wiele czeka go pracy , powinien je wspierać  i motywować do systematycznego udziału w zajęciach a przede wszystkim pomagać w wykonywaniu ćwiczeń domowych .

 

Poniżej zamieszczone zestawy ćwiczeń domowych pomogą rodzicom w realizowaniu tego zadania :

 

 

 

PRZYKŁADOWY ZESTAW KOREKCYJNYCH ĆWICZEŃ DOMOWYCH-PRZECIW DORSUM ROTUNDUM (PLECOM OKRĄGŁYM)

 

MIEJSCE ĆWICZEŃ : pomieszczenie przewietrzone o temp . nie niższej niż +20 st. C: ćwiczenia wykonywać na kocu podłodze lub dywanie .

 

UBIÓR : strój gimnastyczny , boso .

 

SPRZĘT: laska gimnastyczna , woreczek , roler , lustro

 

CZAS ĆWICZEŃ : najbardziej wskazane jest wykonywanie ćwiczeń codziennie w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem po około 30 -40 min ut.

 

UWAGI:

 

1 .Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie sprzęt i ubiór .

 

Dokładnie zapoznać się z zestawem ćwiczeń .

 

Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności rodziców .

 

Nie należy wykonywać ćwiczeń po posiłku

 

Rodzice Starają się słownie korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewniają bezpieczeństwo .

 

Przy ćwiczeniach oddechowych , wdech należy wykonywać nosem , wydech ustami. Faza wydechu powinna być dwukrotnie dłuższa od fazy wdechu .

 

OBJAŚNIENIA TERMINOLOGII I SKRÓTÓW : RR- ramiona NN- nogi

 

PW- pozycja wyjściowa T- tułów

 

Leżenie przodem - leżenie na brzuchu (LP) Leżenie tyłem - leżenie na plecach (LT)

 

 

LP.

 

TRESC ĆWICZEŃ

 

ILOSC POWTÓRZEŃ MINUTY

 

PRZYBORY

 

1.

 

Klęk prosty przed krzesłem , dłonie oparte o siedzenie . Przejście do siadu klęcznego - pogłębienie skłonu .

 

x 10

 

krzesło

 

2.

 

Siad na krześle NN oparte stopami na podłożu Założenie laski na łopatki - wytrzymanie 10 sek.

 

xl0

 

laska, krzesło

 

3.

 

Siad klęczny wznos roleksu w górę . Skłon T w przód z dalekim wysunięciem roleksu

 

x30

 

roleks

 

4.

 

Siad skrzyżny tyłem do oparcia krzesła - chwyt RR za oparcie, łopatki ściągnięte . Uwypuklenie klatki piersiowej - wdech -powrót do swobodnego siadu - wydech.

 

xl0

 

krzesło

 

 

 

 

5.

 

Siad skrzyżny laska trzymana szeroko

 

1-            Wznos prostych RR w
górę

 

2-            ugięcie RR laska na
łopatkach

 

3-            Wyprosi RR

 

4-            opust RR przodem w dół

 

x20

 

Laska

 

6.

 

Leżenie przodem

 

1-            uniesienie RR z laską w
górę

 

2-            ugięcie RR laska na
łopatkach

 

3-            wyprosi RR
4-LP

 

x20

 

laska, kocyk zwinięty pod brzuchem, wzrok skierowany w dół

 

7.

 

Leżenie tyłem NN ugięte w kolanach, stopy oparte o podłoże . RR z woreczkami wzdłuż T . Przenoszenie RR po podłożu za głowę-wdech , powrót RR -wydech.

 

x5

 

woreczki

 

8.

 

Leżenie tyłem NN ugięte w kolanach - przeniesienie piłki za głowę w prostych RR , opust piłki przodem w dół.

 

xl5

 

Piłka

 

9.

 

Siad klęczny przodem do ściany -dmuchanie przed siebie piłeczki ping. pong.

 

x2min

 

piłeczka ping. pong.

 

10.

 

Klęk podparty, dłonie skierowane palcami do środka

 

1-ugięcie RR z jednoczesnym dotknięciem brodą podłogi 2- wyprosi RR

 

xl5

 

 

 

 

11.

 

Leżenie tyłem na taboretach , NN ugięte RR z woreczkami -1-wznos RR przodem w górę

 

2-opust RR bokiem w dół

 

x20

 

woreczki, taborety

 

12.

 

Autokorekcja przed lustrem

 

a) stojąc bokiem b)stojąc przodem Korygowanie ustawienia: -głowy

 

-              barków

 

-              bioder -kolan

 

-              stóp

 

-              brzucha

 

-              stóp

 

-              łopatek

 

 

 

 

lustro

 

 

 

 

PRZYKŁADOWY ZESTAW KOREKCYJNYCH ĆWICZEŃ DOMOWYCH -PRZECIW DORSUM CONCAVUM( PLECOM WKLĘSŁYM)

 

1.  MIEJSCE ĆWICZEŃ : pomieszczenie przewietrzone o temp . nie niższej niż +20 st. C: ćwiczenia wykonywać na kocu podłodze lub dywanie .

 

2.  UBIÓR : strój gimnastyczny , boso .

 

3.  SPRZĘT: laska gimnastyczna , woreczek , roler , lustro

 

4.  CZAS ĆWICZEŃ : najbardziej wskazane jest wykonywanie ćwiczeń codziennie w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem po około 30 -40 min ut.

 

 

UWAGI:

 

1 .Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie sprzęt i ubiór .

 

2.   Dokładnie zapoznać się z zestawem ćwiczeń .

 

3.   Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności rodziców .

 

4.   Nie należy wykonywać ćwiczeń po posiłku

 

5.   Rodzice Starają się słownie korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewniają bezpieczeństwo .

 

6.   Przy ćwiczeniach oddechowych , wdech należy wykonywać nosem , wydech ustami. Faza wydechu powinna być dwukrotnie dłuższa od fazy wdechu .

 

 

OBJAŚNIENIA TERMINOLOGII I SKRÓTÓW :

 

RR -ramiona NN- nogi

 

PW- pozycja wyjściowa T- tułów

 

Leżenie przodem - leżenie na brzuchu (LP) Leżenie tyłem - leżenie na plecach

 

 

 

 

 

LP.

 

TRESC ĆWICZEŃ

 

ILOSC POWTÓRZEŃ MINUTY

 

PRZYBORY

 

1.

 

Leżenie tyłem, PN wyprostowana, LN ugięta . Przyciągnięcie kolana do brzucha ( wytrzymanie do 10). Zmiana nogi.

 

x2 na każdą NN

 

głowa, barki przylegają do podłogi

 

2.

 

Leżenie przodem RR z laską wyciągnięte w przód

 

1-   Uniesienie prostych RR nad podłogę

 

2-   ugięcie RR laska na łopatkach

 

3-   wy prost RR

 

4-   LP

 

x20

 

laska, kocyk zwinięty pod brzuchem

 

3.

 

Leżenie tyłem RR z woreczkami ułożone wzdłuż T, NN ugięte w kolanach - przesuwanie RR bokiem w górę -wdech . RR w dół bokiem - wydech

 

x5

 

woreczki

 

 

4.

 

Leżenie tyłem, NN ugięte w kolanach woreczek między kolanami Przyciąganie kolan do klatki piersiowej, opust NN na podłogę

 

x30

 

woreczek

 

5.

 

Leżenie tyłem, NN ugięte w kolanach

 

1-            uniesienie bioder w
górę - przetoczenie piłki
pod biodrami

 

2-            opust bioder -
przełożenie piłki górą na
drugą stronę

 

x20

 

piłka

 

6.

 

Siad klęczny przodem do ściany - dmuchanie przed siebie piłeczki ping. pong.

 

2 mm

 

piłeczka ping. pong.

 

7.

 

Leżenie tyłem .NN ugięte w kolanach , laska pod kolanami -kołyska na plecach . Pięty przy pośladkach

 

xl5

 

laska

 

8.

 

Klęk podparty -

 

1-zaokrąglenie pleców (

 

koci grzbiet

 

2- plecy płaskie

 

xl0

 

 

 

 

9.

 

Leżenie tyłem, NN ugięte w kolanach , RR pod głową, łokcie przylegają do podłoża. Rowerek.

 

x2min

 

 

 

 

10.

 

Siad klęczny - wznos roleksu w górę . Skłon T w przód z dalekim wysunięciem roleksu .Powrót do siadu klęcznego

 

x20

 

roleks

 

11.

 

Przysiad podparty. 1-wyprostNN w kolanach , całe dłonie i stopy przylegają do podłoża

 

2- przysiad podparty

 

xl0

 

 

 

 

12.

 

Autokorekcja przed lustrem :

 

a)            stojąc przodem

 

b)            stojąc bokiem
Korygowanie ustawienia
-głowy

 

-              barków -bioder

 

-              kolan

 

-              stóp

 

-              brzucha

 

-              łopatek

 

 

 

 

lustro

 

 

 

PRZYKŁADOWY ZESTAW KOREKCYJNYCH ĆWICZEŃ DOMOWYCH -PRZECIW PES PLANUS ( STOPIE PŁASKIEJ)

 

MIEJSCE ĆWICZEŃ : pomieszczenie przewietrzone o temp . nie niższej niż +20 st. C: ćwiczenia wykonywać na kocu podłodze lub dywanie .

 

UBIÓR : strój gimnastyczny , boso .

 

SPRZĘT: laska gimnastyczna , woreczek , roler , lustro

 

CZAS ĆWICZEŃ : najbardziej wskazane jest wykonywanie ćwiczeń codziennie w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem po około 30 -40 min ut.

 

 

UWAGI:

 

1 .Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie sprzęt i ubiór .

 

2.   Dokładnie zapoznać się z zestawem ćwiczeń .

 

3.   Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności rodziców .

 

4.   Nie należy wykonywać ćwiczeń po posiłku

 

5.   Rodzice Starają się słownie korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewniają bezpieczeństwo .

 

6.   Przy ćwiczeniach oddechowych , wdech należy wykonywać nosem , wydech ustami. Faza wydechu powinna być dwukrotnie dłuższa od fazy wdechu .

 

7.   Ćwiczenia są wykonywane boso .

 

8.   Ćwiczy na zmianę prawa i lewa noga .

 

 

OBJAŚNIENIA TERMINOLOGII I SKRÓTÓW :

 

RR- ramiona NN- nogi

 

PW- pozycja wyjściowa T- tułów

 

Leżenie przodem - leżenie na brzuchu (LP) Leżenie tyłem - leżenie na plecach (LT)

 

 

 

LP.

 

TRESC ĆWICZEŃ

 

ILOSC POWTÓRZEŃ MINUTY

 

PRZYBORY

 

1.

 

Leżenie tyłem o NN prostych . Silne zginanie grzbietowe stóp

 

x2min

 

 

 

 

2.

 

Siad ugięty na podłodze , stopy ustawione równolegle . Zginanie naprzemian z wyprostem i rozkładaniem palców stóp , bez unoszenia ich nad podłogę .

 

x2min

 

 

 

 

 

3.

 

Siad ugięty na podłodze . Zginanie palców i podciąganie pięty w przód „marsz gąsienicy".

 

x2min

 

 

 

 

4.

 

Siad ugięty . Zwijanie koca palcami stóp bez obciążenia i z obciążeniem książką.

 

xl0

 

kocyk, książka

 

5.

 

Siad ugięty . Chwyt i wkładanie przyborów do pudełka.

 

xl0

 

kredki, klocki, kasztany , woreczki

 

6.

 

Pozycja stojąca. Rzuty woreczkami .Naprzemian PN i LN

 

xl0

 

woreczki

 

7.

 

Siad ugięty, stopa trzyma kredkę . Rysowanie po rozłożonym papierze .

 

x2min

 

kredki ,papier

 

8.

 

Marsz w wysokim wspięciu na palcach

 

xl min

 

 

 

 

9.

 

Siad ugięty z trzymaniem szarfy palcami .Rozciąganie szarfy „rozrywanie" palcami

 

xl min

 

szarfa

 

10.

 

Leżenie tyłem z trzymaniem ołówków palcami stóp . Rowerek NN .

 

 

 

 

kredki

 

11.

 

Leżenie tylem przy ścianie . Toczenie piłki stopami w górę ,w dół.

 

xl0

 

piłka

 

12.

 

Siad skrzyżny . Wznos prostych RR w górę -wdech .Opust prostych RR w dół - wydech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWY ZESTAW KOREKCYJNYCH ĆWICZEŃ DOMOWYCH- PRZECIW SKOLIOZIE ( SKRZYWIENIU BOCZNEMU KRĘGOSŁUPA)

 

 

MIEJSCE ĆWICZEŃ : pomieszczenie przewietrzone o temp . nie niższej niż +20 st. C: ćwiczenia wykonywać na kocu podłodze lub dywanie .

 

UBIÓR : strój gimnastyczny , boso .

 

SPRZĘT: laska gimnastyczna , woreczek , roler . lustro

 

CZAS ĆWICZEŃ : najbardziej wskazane jest wykonywanie ćwiczeń codziennie w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem po około 30 -40 min ut.

 

 

UWAGI:

 

1 .Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie sprzęt i ubiór .

 

2.Dokładnie zapoznać się z zestawem ćwiczeń .

 

3.Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności rodziców .

 

4.Nie należy wykonywać ćwiczeń po posiłku

 

5.Rodzice Starają się słownie korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewniają bezpieczeństwo .

 

Przy ćwiczeniach oddechowych , wdech należy wykonywać nosem , wydech ustami. Faza wydechu powinna być dwukrotnie dłuższa od fazy wdechu .

 

 

OBJAŚNIENIA TERMINOLOGII I SKRÓTÓW :

 

 

 

RR- ramiona NN- nogi

 

PW- pozycja wyjściowa T- tułów

 

 

Leżenie przodem - leżenie na brzuchu ( LP)

 

Leżenie tyłem - leżenie na plecach LT)

 

 

 

 

 

 

 

LP.

 

TRESC ĆWICZEŃ

 

ILOSC POWTÓRZEŃ MINUTY

 

PRZYBORY

 

1.

 

Leżenie przodem –

 

1-            uniesienie prostych
RR z laską nad podłogę ,
wytrzymanie

 

2-            ułożenie laski na
łopatkach

 

3-            wyprost RR

 

4-            powrót do PW
(NN leżą, pięty
złączone, wzrok
skierowany na podłogę)

 

2x 15

 

laska, kocyk zwinięty pod brzuchem

 

2.

 

Klęk podparty, dłonie skierowane palcami do wewnątrz -

 

1-            ugięcie RR z
jednoczesnym
dotknięciem brodą
podłogi

 

2-            wyprost RR, powrót
doPW

 

x 25

 

 

 

 

3.

 

Leżenie tyłem, NN swobodnie ugięte w kolanach, oparte stopami o podłoże . RR ułożone pod głową, łokcie przylegają do podłoża woreczek między kolanami Przyciąganie NN do klatki piersiowej .

 

x 30

 

woreczek

 

4.

 

Siad klęczny, RR wyprostowane w górze . Opad T w przód i dalekie wysunięcie RR po podłożu, głowa schowana między RR. Powrót do PW

 

x 5

 

 

 

 

5.

 

Siad klęczny przy ścianie. Dmuchanie przed siebie piłeczki ping. pong. Popychanie jej strumieniem powietrza w przód.

 

x2min

 

piłeczka ping. pong.

 

6.

 

Leżenie tyłem. NN ugięte w kolanach. Przeniesienie laski w prostych RR za głowę ( szeroki chwyt) -wdech .

 

Opuścić laskę przodem -wydech .

 

x5

 

laska gimnastyczna

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

Leżenie tyłem NN ugięte w kolanach . Uniesienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bioder w górę i

 

x20

 

piłka

 

 

 

 

przetoczenie piłki. Powrót do leżenia (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kolana i pięty złączone )

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Siad skrzyżny tyłem do

 

x2min

 

książka lub woreczek

 

 

 

 

ściany lub szafy (RR ułożone na kolanach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, biodra dosunięte do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ściany) Woreczek ( książka na głowie -wypychanie przedmiotu w górę .Swobodny wdech i wydech.

 

 

 

 

9.

 

Klęk prosty przed krzesłem, dłonie oparte o siedzenie .Przejście do siadu klęcznego , pogłębianie skłonu ( głowa między RR)

 

x 2min

 

krzesło

 

10.

 

Leżenie przodem na taborecie , nn oraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

górna część t pozostają poza podporem Uniesienie RR i nn do poziomu podparcia ( RR ugięte w łokciach, łopatki ściągnięte)

 

x20

 

niewysoki taboret

 

11.

 

Siad skrzyżny, plecy

 

x20

 

laska

 

 

 

 

wyprostowane, szeroki chwyt laski. Przenoszenie łaski w tył za głowę (RR proste w łokciach)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

Autokorekcja przed lustrem

 

a)         stojąc przodem

 

b)         stojąc bokiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korygowanie ustawienia:

 

-głowy

 

-barków

 

-bioder

 

-kolan

 

-stóp

 

-brzucha

 

-łopatek

 

 

 

 

lustro

 

 

 

Dobrym uzupełnieniem procesu korekcji na sali mogą być ćwiczenia korekcyjne w wodzie , stwarzają  one możliwość wszechstronnego oddziaływania na organizm dziecka . Szczególnie polecana są dla uczniów klas pierwszych  z wysokim poziomem lęku rozpoczynających naukę pływania.  Szczególnie przydatne do oswajania ze środowiskiem wodnym mogą być specjalne ćwiczenia korekcyjne wykonywane przy brzegu basenu na  wodzie płytkiej . Ćwiczenie te – angażując  wybrane grupy mięśni  - przyczyniają  się do likwidacji dystonii  i  mięśniowej i korekcji  wady .

 

 

ĆWICZENIE  1

 

Pozycja wyjściowa : Stanie tyłem do brzegu basenu w zanurzeniu po szyję. Ręce wyprostowane , wyciągnięte w bok , dłonie trzymają brzeg basenu .

 

RUCH  : Krok w przód bez odrywania dłoni od brzegu basenu.

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Rozciąganie mm piersiowych

 

 

 

ĆWICZENIE 2

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Stanie przodem do brzegu basenu w zanurzeniu po szyję .Tułów przylega do brzegu basenu . Ręce wyprostowane, wyciągnięte w bok .

 

RUCH : Odgarnianie rękoma wody do tyłu.

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA :Rozciąganie mm piersiowych , wzmacnianie mm ściągających łopatki.

 

 

ĆWICZENIE 3

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Stanie bokiem do brzegu basenu , w zanurzeniu po szyj ę . Ręce wyprostowane wyciągnięte w bok . Jedna dłoń trzyma brzeg basenu .

 

RUCH : Odgarnięcie ręką wolną wody do tyłu .

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Rozciąganie mm piersiowych , wzmacnianie mm ściągających łopatki .

 

 

 

 

 

ĆWICZENIE 4

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Stanie w wodzie po szyję .Ręce wyprostowane , wyciągnięte w bok , zanurzone w wodzie , kciuki skierowane do góry.

 

RUCH : Marsz w przód , z rozluźnieniem mm obręczy barkowej.

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Rozciąganie mm piersiowych , wzmacnianie mm ściągających łopatki.

 

 

ĆWICZENIE 5

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Stanie w wodzie  w zanurzeniu po szyję .Ręce wyprostowane wyciągnięte w bok .Kciuki skierowane do góry

 

RUCH : Marsz w przód energiczne zagarnięcia wody rękoma w tył .

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Wzmacnianie mm ściągających łopatki

 

 

 

 

 

ĆWICZENIE 6

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Utrzymywanie się na wodzie : głowa nad wodą , nogi ugięte , między nogami trzymana deska , ręce wyprostowane wyciągnięte w bok .

 

RUCH :Płynięcie  po wodzie przez zagarnianie rękoma wody do tyłu.

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Rozciąganie mm piersiowych , wzmacnianie mm ściągających łopatki

 

 

 

ĆWICZENIE 7

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Stanie przodem do brzegu basenu w zanurzeniu do pasa .Ręce wyprostowane , dłonie trzymają brzeg basenu.

 

RUCH : Energiczne odwiedzenie jednej nogi w bok , a następnie przywiedzenie jej do złączenia z nogą podporową.

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : wzmacnianie mm odwodzących i przywodzących udo.

 

 

 

ĆWICZENIE 8

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Stanie tyłem do brzegu basenu , w zanurzeniu do szyi , ręce trzymają brzeg basenu.

 

RUCH : Energiczne ugięcia nóg w stawach biodrowych i kolanowych z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej .Następnie wyprost nóg do postawienia na dnie basenu.

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Wzmacnianie mm brzucha , mm  pośladkowych , rozciąganie mm prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i mm czworobocznych lędźwi.

 

 

 

ĆWICZENIE 9

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Stanie tyłem do brzegu basenu zanurzeniu do pasa , ręce trzymają brzeg basenu.

 

RUCH : Energiczne uniesienie obu wyprostowanych nóg do poziomu , a następnie energiczne opuszczenie do postawienia na dnie basenu.

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA :Wzmacnianie mm brzucha i pośladkowych

 

 

 

ĆWICZENIE 10

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Stanie w wodzie  zanurzeniu do pasa . Opad tułowia w przód , ręce trzymają  brzeg basenu  .

 

RUCH : Energiczne unoszenie jednej nogi do poziomu , następnie energiczne opuszczenie do postawienia na dnie basenu.

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Wzmacnianie mm pośladkowych i mm brzucha .

 

 

 

ĆWICZENIE 11

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : stanie w wodzie w zanurzeniu do pasa , palce stóp podwinięte

 

RUCH : Marsz w przód z :

 

- utrzymywaniem stóp równolegle do dna basenu ,

 

- utrzymywaniem podwinięcia palców

 

-energicznym opuszczaniem stóp na dno basenu

 

-wysokim unoszeniem kolan.

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Wzmacnianie mm wysklepiających stopy, wzmacnianie mm pośladkowych.

 

 

 

ĆWICZENIE 12

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Jeden z ćwiczących leży na wodzie na plecach z rękoma wzdłuż tułowia , drugi stoi twarzą do kolegi trzymając go za głowę ( pod potylicę i za głowę ) .

 

RUCH : Partner stojący idzie do tyłu ciągnąc za sobą kolegę.

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Elongacja kręgosłupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĆWICZENIE 13

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Stanie w wodzie w zanurzeniu do piersi , twarz nad wodą

 

RUCH : wdech nosem , a następnie silne dmuchnięcie na wodę , aby powstało na niej zagłębienie .

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Wzmacnianie mm wydechowych .

 

 

 

ĆWICZENIE 14

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Stanie w odzie w zanurzeniu do piersi , na wodzie przed ćwiczącym leży piłeczka .

 

RUCH  Marsz w przód z dmuchaniem w piłeczkę , tak aby płynęła po wodzie .

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : wzmacnianie mm wydechowych .

 

 

 

 

Gry i zabawy ruchowe są formą zajęć szczególnie lubianą przez dzieci powinno się je wykorzystywać zwłaszcza u dzieci z wysokim poziomem leku przed wodą . Odwracają  one niejednokrotnie uwagę od dużego wysiłku i lęku przed wodą . Okazuję się , że wprowadzanie form zabawowych znacznie bardziej sprzyja nauce niż ćwiczenia o charakterze odtwórczym , dodatkowo możemy zastosować jeszcze w wodzie  zabawy o charakterze korekcyjnym. Stosowanie zabaw i gier w zajęciach z pływania może mobilizować dziecko do przychodzenia na te zajęcia .

 

ZABAWA 1 Czyja piłeczka dalej

 

POZYCJA WYJŚCIOWA :  Uczestnicy zabawy stoją w wodzie tyłem do brzegu basenu. Przy każdym z nich na wodzie leży piłeczka do tenisa stołowego . Na sygnał instruktora dzieci dmuchają  w piłeczki , aby popłynęły one jak najdalej w przód. Wygrywa dziecko , którego piłeczka popłynie najdalej.

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA :Rozwijanie układu oddechowego.

 

 

ZABAWA 2 Piłeczka dmuchana w parach

 

POZYCJA WYJŚCIOWA :Ćwiczący dobrani parami stoją  naprzeciwko siebie w zanurzeniu do piersi w odległości ok. 1m . Między nimi na wodzie leży piłeczka . Na sygnał obaj  ćwiczący dmuchają w piłeczkę starając się aby dotknęła ona przeciwnika . Gdy piłeczka dotknie przeciwnika zawodnika zdobywa pkt.

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Rozwijanie układu oddechowego.

 

 

 

ZABAWA 3 Rozgwiazda

 

POZYCJA WYJŚCIOWA :dzieci poruszają się po wyznaczonym akwenie z deską . Po usłyszeniu sygnału gwizdka odwracają się wykonując leżenie  na plecach , deskę pływacka umieszczają pod grzbietem i  biodrami. Wygrywa dziecko , które pierwsze wykona zadanie nie dotykając nikogo.

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA :  Koordynacyjny , wyprostny, odciążenie kręgosłupa.

 

 

ZABAWA 4  Struś

 

POZYCJA WYJŚCIOWA :  W grupie dzieci wyznacza się jedną osobę berka . Przed berkiem można  się ochroni kładąc się na desce i chowając głowę do wody .Podczas wykonania leżenie należy wyprostować  ramiona w bok. Podczas leżenia zaleca się wypuszczanie powietrza do wody.

 

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Autokorekcyjna stabilizacja środka ciężkości, zwiększanie pojemności życiowej płuc , regulacja oddychania torem piersiowym .

 

ZABAWA 5 Desant

 

POZYCJA WYJŚCIOWA :Uczniowie mają za zadanie przepłyną pieskiem ustalony dystans z deską  na głowie , jeśli deska dotknie wody lub jest podtrzymywana ręką  dziecko musi wykonać zadanie ponownie. W zabawie wygrywają osoby , które pierwsze wykonają zadanie lub przepłyną najdłuższy odcinek .

 

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Ćwiczenie wyprostne , antygrawitacyjne .

 

 

ZABAWA 6  Foka

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Uczniowie poruszają się dowolnym sposobem  po wyznaczonym akwenie .Deskę odpychają głową lub ramionami aby była w ich zasięgu . Po usłyszeniu sygnału dzieci chowają głowy pod wodę i próbują podnieść deskę głową bez pomocy rąk.

 

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Ćwiczenie antygrawitacyjne i elongacyjne , poprawiające  wydolność  oddechową .

 

 

 

ZABAWA 7 Krzesło

 

 

POZYCJA WYJŚCIOWA : Dzieci poruszają się po wyznaczonym akwenie w wyznaczony sposób z deską wyznaczony berek stara się złapać  inne dzieci .Pozostali  ćwiczący mogą się uchroni  przed berkiem przyjmując  pozycję siadu prostego rozkrocznego na desce z ramionami nad powierzchnią wody .

 

KOREKCYJNY CHARAKTER ĆWICZENIA : Kształtowanie równowagi i koordynacji w wodzie.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES