^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

EDUKACJA SPORTOWA

 

To jeden z głównych kierunków działalności naszej szkoły. Celem sportu jest zawsze dobro człowieka jako osoby. Do podstawowych wartości sportu należy zaliczyć: uczciwość, sprawiedliwość, przyjaźń i szacunek dla przeciwnika, kulturę słowa, obowiązkowość, dyscyplinę, wytrwałość, opanowanie, poszanowanie zasad czystej gry i demokracji.

Młodzież włączona w działalność sportową nie tylko uczy się życia w zespole, samodzielnego podejmowania zadań i demokratycznych zasad wyznaczających granice samorządowej autonomii, lecz także ponosi skutki własnych decyzji i doświadcza na sobie ich dobrodziejstw lub błędów. Doświadczenia zdobyte w rywalizacji sportowej sprzyjają głębszemu poznaniu siebie samego, a co za tym idzie, kształtowaniu charakteru.
Poprzez sport uczymy dzieci i młodzież systematyczności i pracowitości, a także jak radzić sobie z porażką. Uprawianie sportu kształci nawyki czynnego wypoczynku i integruje środowisko szkolne i lokalne.

Edukację sportową realizujemy poprzez upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zajęć wychowania fizycznego w zwiększonym wymiarze godzin ( klasy sportowe), pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne, masowe imprezy środowiskowe takie jak:

 • Miejskie Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Chorzowa
 • Miejski Bieg Przełajowy im. Janusza Kusocińskiego
 • Olimpijskie Dni Sportu Szkolnego.

Ponadto do młodzieży z klas ogólnych nauczyciele wychowania fizycznego kierują specjalną ofertę dodatkowych, wewnątrzszkolnych imprez sportowych, mających na celu uaktywnienie tej grupy młodzieży, podniesienie atrakcyjności zajęć oraz integrację środowiska szkolnego różnych grup wiekowych poprzez propagowanie różnorodnych form aktywności ruchowej. Wśród imprez tych wyróżnić należy:

 • Turnieje piłki ręcznej, unihokeja, tenisa stołowego, badmintona, piłki nożnej
 • Halowy turniej skoku wzwyż
 • Mistrzostwa szkoły w jeździe na rolkach
 • Dzień Promocji Zdrowia, podczas którego młodzież uczestniczy w aquaaerobiku, biegu po zdrowie, konkursie rzutów do kosza oraz aerobiku
 • Mistrzostwa Chorzowa szkolnych zespołów tanecznych
 • Zawody narciarskie o Puchar Rady Rodziców
 • Biegaj z „Kusym” zawody LA dla klas III
 • Konkurs „I ty możesz zostać najlepszym sędzią gier zespołowych w szkole
 • Zawody w „Armwrestlingu”, czyli siłowaniu na ręce.

Szkoła posiada własny zespół taneczny cheerleaders „Orion”, który ma na swoim koncie dwukrotny tytuł Mistrzyń Chorzowa w kategorii szkolnych zespołów tanecznych. Stanowi też wspaniałą oprawę artystyczną szkolnych i miejskich imprez sportowych.

zespolorion

 

W roku 2007 otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoły Przyjaznej dla Sportu” zostając laureatem ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego. Celem akcji było aktywizowanie szkół podstawowych w zakresie upowszechniania różnorodnych form sportowej aktywności dzieci i młodzieży oraz promocja sportu, aktywnego stylu życia i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Oceniano wszelkie formy aktywności sportowej szkoły oraz działania zmierzające do upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży realizowane w formie zajęć nadobowiązkowych (pozalekcyjnych) w ciągu całego roku szkolnego.

certyfikat

 

W naszej szkole sport i aktywność ruchowa są równie ważne jak wyniki w nauce. Nauczyciel WF jest animatorem sportowego życia szkoły, uczniów i lokalnego środowiska. Potrafi zachęcić dzieci do sportowej aktywności i ma pomysły na ciekawe lekcje WF - łączące sport i zabawę, integrujące uczniów. Sport  zazwyczaj zaczyna się w szkole. Tam nabywamy nawyków aktywnego, sportowego stylu życia. W szkole stawiamy pierwsze sportowe kroki, w szkole rodzą się sportowe talenty. W szkole przyjaznej dla sportu, czyli Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES