^wróć na początek

     orzeleklogo

dane kontaktowe:
telefon: 0048 32 2419 910
e-mail:sp5@sp5.chorzow.pl

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

1 września 2018 r. – 31 sierpnia 2019 r.

 

I półrocze – 1.09.2018 r. – 20.01.2019 r.


II półrocze –  21.01.2018 r. – 21.06.2019 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego  – 3 września 2018 r.


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych –  21 czerwca 2019 r.

 

Przerwy świąteczne i ferie


Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2018 r. – 31.12.2018 r.

Ferie zimowe – 11.02.2019 r. – 24.02.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.  

Ferie letnie – 22.06.2019 r. –  31.08.2019 r.

Próbny egzamin gimnazjalny

 

a) część humanistyczna 9.01.2019 r.
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 7.05-8.05
 z zakresu języka polskiego – 8.15-9.45
b) część matematyczno–przyrodnicza – 10.01.2019 r. 
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 7.05-8.05
 z zakresu matematyki – 8.15-9.45
c) język obcy nowożytny – 11.01.2019 r. 
 na poziomie podstawowym – 7.05-8.05
 na poziomie rozszerzonym – 8.15-9.15

 

Próbny egzamin ósmoklasisty

 

a) z języka polskiego - 3.12.2018 r.godz. 7.05-9.05 (120 min.)
b) z matematyki - 4.12.2018 r. godz. 7.05-8.45 (100 min.)
c) z języka obcego nowożytnego – 5.12.2018 r.  (90 min.)

 

Egzamin gimnazjalny


a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r.(środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00
z zakresu języka polskiego – godz. 11.00
b) część matematyczno–przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00
z zakresu matematyki – godz. 11.00
c) język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9.00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00

 

Egzamin ósmoklasisty

 

a) z języka polskiego - 15 kwietnia 2019, poniedziałek godz. 9.00 (120 min.)
b) z matematyki -  16 kwietnia 2019 r., wtorek godz. 9.00 (100 min.)
c) z języka obcego nowożytnego –  17 kwietnia 2019 r., środa  godz. 9.00 (90 min.)

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:


a) część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r.
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00
z zakresu języka polskiego – godz. 11.00
b) część matematyczno–przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r.
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz.9.00
z zakresu matematyki – godz. 11.00
c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r.
na poziomie podstawowym – godz. 9.00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół - 14 czerwca 2019 r.

 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

 

a) z języka polskiego - 3 czerwca 2019 r. godz. 11.00
b) z matematyki -  4 czerwca 2019 r. godz. 11.00
c) z języka obcego nowożytnego –  5 czerwca 2019 r. godz. 11.00

Terminy szczegółowe


do 10.12.2018 r. – poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na koniec I półrocza
do 3.01.2019 r. – podanie do wiadomości rodzicom i uczniom przewidywanych ocen na koniec I półrocza
do 13.05.2019 r. – poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym na koniec roku szkolnego
do 06.06.2019 r. – podanie do wiadomości rodzicom i uczniom przewidywanych ocen rocznych  

 

Rekolekcje -

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych

2.11.2018 r., 2 maja 2019 r. 10, 11, 12, 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.(egzaminy gimnazjalne i ósmoklasity)


 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES