ROK SZKOLNY 2017/2018
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYMAGANIA PROGRAMOWE PO KLASIE DRUDIEJ UMOŻLIWIAJĄCE KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE PROGRAMOWO WYŻSZEJ - otwórz dokument

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH DRUGICH EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - otwórz dokument

WYMAGANIA PROGRAMOWE PO KLASIE TRZECIEJ UMOŻLIWIAJĄCE KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE PROGRAMOWO WYŻSZEJ - otwórz dokument

 KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH TRZECICH EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - otwórz dokument

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

JĘZYK POLSKI

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Polskiego - otwórz dokument

 

JĘZYK ANGIELSKI

Wymagania i kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 1 szkoły podstawowej- otwórz dokument

Wymagania i kryteria oceniania z języka angielskiego w klasach 2-3 szkoły podstawowej - otwórz dokument

Wymagania edukacyjne  wraz z kryteriami oceniania z języka angielskiego - szkoła podstawowa klasy 4-6 - otwórz dokument

Wymagania edukacyjne wraz z kryteriami oceniania z języka angielskiego - szkoła podstawowa klasa 7 - otwórz dokument

Wymagania edukacyjne  wraz z kryteriami oceniania z języka angielskiego - gimnazjum - otwórz dokument

 

JĘZYK NIEMIECKI

Wymagania edukacyjne wraz z kryteriami oceniania z języka niemieckiego, szkoła podstawowa klasa 7 - otwórz dokument

Wymagania edukacyjne wraz z kryteriami oceniania z języka niemieckiego, gimnazjum klasa II - otwórz dokument

Wymagania edukacyjne wraz z kryteriami oceniania z języka niemieckiego, gimnazjum klasa III - otwórz dokument

 

HISTORIA

Przedmiotowy system oceniania z historii klas 4-7, klas  II, III gimnazjum - otwórz dokument

Roczny plan pracy z historii dla klasy 4 szkoły podstawowej do programu nauczania „Wczoraj i dziś” - otwórz dokument

Wymagania programowe dla klasy V szkoły podstawowej - otwórz dokument

Wymagania programowe dla klasy VI szkoły podstawowej - otwórz dokument

Roczny plan pracy z historii w szkole podstawowej w klasie 7. Wymagania na poszczególne oceny - otwórz dokument

Wymagania na oceny dla klasy II - otwórz dokument

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (do rocznego planu pracy z historii dla klasy III gimnazjum) - otwórz dokument

 

PRZYRODA, BIOLOGIA

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z przyrody w klasie 4 oparte na programie autorstwa Jolanty Golonko „Tajemnice Przyrody” - otwórz dokument

Przedmiotowy system oceniania z biologii - otwórz dokument

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparte na "Programie nauczania biologii Puls życia" autorstwa Anny Zdziennickiej - otwórz dokument

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na "Programie nauczania biologii Puls życia"
autorstwa Anny Zdziennickiej - otwórz dokument

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na "Programie nauczania biologii Puls życia”
autorstwa Anny Zdziennickiej - otwórz dokument

 

FIZYKA

Wymagania i kryteria oceniania z Fizyki w klasie 7 - otwórz dokument

Przedmiotowy system oceniania. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny - klasa II gimnazjum - otwórz dokument

Przedmiotowy system oceniania. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny - klasa III gimnazjum - otwórz dokument
 
 
RELIGIA
Ogólne kryteria oceniania - otwórz dokument

System oceniania z religii dla klasy II gimnazjum- otwórz dokument

System oceniania z religii dla klasy III gimnazjum- otwórz dokument

Wymagania edukacyjne z religii w szkole podstawowej i etap edukacyjny (klasy 1-3)- otwórz dokument

System oceniania z religii dla klasy 1 szkoły podstawowej - otwórz dokument

Kryteria oceniania z religii dla klasy 2a, 2b, 2c, 3a, 3c, 3d, 3e szkoły podstawowej - otwórz dokument

System oceniania z religii dla klasy 3b, 3f, 3g, 3h szkoły podstawowej - otwórz dokument

Wymagania edukacyjne z religii w klasach 4-7 szkoły podstawowej - otwórz dokument

Kryteria oceniania z religii dla klasy 4 szkoły podstawowej - otwórz dokument

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 5 szkoły podstawowej - otwórz dokument

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 6 - otwórz dokument

System oceniania z religii dla klasy 7 szkoły podstawowej - otwórz dokument
 
 
WOS
 
Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie Gimnazjum Sportowym nr 11 - otwórz dokument
 
 
MATEMATYKA
System oceniania na lekcjach matematyki w klasach 4 – 7 SP  oraz II – III gimnazjum - otwórz dokument
Kryteria oceniania z matematyki dla klasy IV - otwórz dokument
Kryteria oceniania z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej - otwórz dokument
  

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY PIĄTEJ - otwórz dokument

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ - otwórz dokument

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM - otwórz dokument

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH - otwórz dokument

 
INFORMATYKA/ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 
Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu informatyka – klasy 4 i 7 szkoły podstawowej - otwórz dokument

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY NA LEKCJACH INFORMATYKI (ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH) W KLASACH 4-7 SP ORAZ II GIMNAZJUM - otwórz dokument
 
Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia komputerowe – klasy 5 i 6 szkoły podstawowej- otwórz dokument
 
System oceniania na lekcjach informatyki (zajęć komputerowych) w klasach 4 – 7 SP oraz II gimnazjum - otwórz dokument
 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA – KLASY II GIMNAZJUM - otwórz dokument
 

TECHNIKA/ZAJĘCIA TECHNICZNE
 
 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY NA LEKCJACH TECHNIKI (ZAJĘC TECHNICZNYCH) W KLASACH 4-7 SP ORAZ II I III GIMNAZJUM - otwórz dokument
 
System oceniania na lekcjach techniki (zajęć technicznych) w klasach 4 – 6 SP oraz II – III gimnazjum  - otwórz dokument
 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 4 – 8 Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie - otwórz dokument
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  KLASY 4 – 8 - otwórz dokument
 
 

 
 
 
 
ROK SZKOLNY 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE PO KLASIE PIERWSZEJ UMOŻLIWIAJĄCE KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE PROGRAMOWO WYŻSZEJ - otwórz dokument

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE PO KLASIE DRUDIEJ UMOŻLIWIAJĄCE KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE PROGRAMOWO WYŻSZEJ - otwórz dokument

 

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH DRUGICH EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - otwórz dokument

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE PO KLASIE TRZECIEJ UMOŻLIWIAJĄCE KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE PROGRAMOWO WYŻSZEJ - otwórz dokument

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH TRZECICH EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - otwórz dokument

 

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

 

RELIGIA

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ I ETAP EDUKACYJNY (klasy 1-3) - otwórz dokument


WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE DRUGIEJ I TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW: PIERWSZEJ SPOWIEDZI I PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. KLASY 2 a, 2 c, 2 d, 2 e, 3d, 3f, 3g - otwórz dokument

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS: 2 b, 2 f, 2 g, 2 h, 3 a, 3 b, 3 c, 3 e, 3 h SZKOŁY PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY (klasy 4-6) - otwórz dokument


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

 

JĘZYK POLSKI

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLA 4-6 - otwórz doument

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH DRUGICH I TRZECICH SZKOŁY PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 - otwórz dokument

 

 

HISTORIA

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII - otwórz dokument

 

 

PRZYRODA

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASIE CZWARTEJ - otwórz dokument

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASIE PIĄTEJ - otwórz dokument

KRYTERIA OCENIANIA: TAJEMNICE PRZYRODY. KLASA SZÓSTA - otwórz dokument

 

MATEMATYKA

 

 

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE CZWARTEJ - otwórz dokument

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY PIĄTEJ - otwórz dokument

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ - otwórz dokument

 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ Janusz Gajda - otwórz dokument

 

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA PRZY WYSTAWIANIU OCENY ZACHOWANIA Janusz Gajda - otwórz dokument

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ - otwórz dokument

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 4-6 - otwórz dokument

KRYTERIA OCENIANIA PUNKTOWEGO Z PŁYWANIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 - otwórz dokument

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS OGÓLNYCH 4-6 otwórz dokument

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS SPORTOWYCH 4-6 - otwórz dokument

 

KATEGORIE OCEN NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - otwórz dokument


 
GIMNAZJUM

 

JĘZYK POLSKI

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH I - III GIMNAZJUM - otwórz dokument

KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE I-III GIMNAZJUM - otwórz dokument

 

 

RELIGIA

 

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - otwórz dokument

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - otwórz doument

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY TRZECIEJ  GIMNAZJUM - otwórz dokument

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GIMNAZJUM - otwórz dokument
 

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA – JĘZYK NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH - otwórz dokument

 

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO - otwórz dokument

 

HISTORIA

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII - KLASA I - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY (DO ROCZNEGO PLANU PRACY Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM) - otwórz dokument

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY - otwórz dokument

 

 

GEOGRAFIA

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCEN KLASA I - otwórz dokument

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCEN KLASA II - otwórz dokument

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCEN KLASA III - otwórz dokument

 

 

MATEMATYKA

 

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM - otwórz dokument

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM - otwórz dokument

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH - otwórz dokument

 

 

CHEMIA

 

PLAN NAUCZANIA CHEMII- otwórz dokument

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE Z CHEMII- otwórz dokument

BIOLOGIA 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM  -otwórz dokument

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - otwórz dokument

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY TRZECIE GIMNAZJUM - otwórz dokument

 

INFORMATYKA

 

KRYTERIA OCENIANIA INFORMATYKA W GIMNAZJUM - otwórz dokument

 

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI INFORMATYKA KLASA I i II GIMNZJUM Janusz Gajda - otwórz dokument

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM - otwórz doument

 

 

FIZYKA

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I - otwórz dokument


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II -
otwórz dokument

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA III - otwórz dokument

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY  KLASY: III A, III B- otwórz dokument

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

KATEGORIE OCEN NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - otwórz dokument

 

KRYTERIA OCEN I WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - SPECJALNOŚĆ PIŁKA RĘCZNA - KLASA III C - RYSZARD HAWRYLUK - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE II B GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 KRZYSZTOF PODCHUL - otwórz dokument

 

BUDŻET GODZIN DLA KLASY II C GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 KRZYSZTOF PODCHUL - otwórz dokument

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOT WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASY: I A zajęcia na sali gimnastycznej II B, II C zajęcia na pływalni KORNELIUSZ KOCIELNIAK - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOT ZASADY ŻYWIENIA W RAMACH PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE  I D KORNELIUSZ KOCIELNIAK - otwórz dokument

 

SEBASTIAN ROSTEK

 

KRYTERIA OCENIANIA - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I B GIMNAZJUM - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I C PŁYWANIE - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I D - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III B PŁYWANIE - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III D - otwórz dokument

 

MIECZYSŁAW MIELCAREK

 

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 1-2 GIMNAZJUM SPORTOWEGO nr 11 - PIŁKA RĘCZNA - otwórz dokument

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I C – PIŁKA RĘCZNA- otwórz dokument

 

MAREK KRYCHOWSKI

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA ID GIM. pływanie - otwórz dokument


WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IIB GIM. CHŁ. - otwórz dokument


WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IIID GIM. - otwórz dokument


WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IIB GIM. DZ. - otwórz dokument


KRYTERIA OCENIANIA - otwórz dokument

 

MONIKA NACZYŃSKA

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PŁYWANIA DLA KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PŁYWANIE GIMNAZJUM SPORTOWEGO - otwórz dokument