^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN
wypożyczania podręczników szkolnych w Szkole Podstawowej nr 5
w Chorzowie

 

Podręczniki są własnością Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie!

1. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5

2. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 15 września

3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija w połowie czerwca

4. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.

5. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno po nich pisać, rysować. NALEŻY JE OPRAWIĆ! W czasie roku szkolnego, gdy okładka ulega zniszczeniu należy zakupić nową.

6. W tornistrach podręczniki należy oddzielić od jedzenia i picia (napoje, jogurty, serki należy wkładać do torebek foliowych).

7. Stopień zniszczenia podręczników ocenia nauczyciel bibliotekarz.

8. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun ucznia wypożyczającego, wpłacając na konto szkoły wskazaną sumę.

9. Zniszczone podręczniki pozostają na stanie biblioteki szkolnej.

10. Osoby zalegające z płatnością lub ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać następnych książek do czasu uregulowania swoich zobowiązań.

11. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole Podstawowej nr 5, zobowiązany jest oddać otrzymany wcześniej komplet podręczników.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES