^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

REGULAMIN NR 9

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU PRYMUSA SZKOŁY


Prymusem Szkoły Podstawowej nr 5 może zostać uczeń, który spełnił następujące warunki:

1. Uzyskał w klasie ósmej średnią ocen co najmniej 5,3 (bez oceny dostatecznej) i wzorowe zachowanie.

2. W klasach 4-7 otrzymał przynajmniej trzy razy świadectwo z wyróżnieniem.

3. Posiada osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub znaczące sukcesy sportowe.

4. Posiada inne szczególne osiągnięcia.

5. Działał na rzecz klasy lub szkoły.

Prymusem Gimnazjum Sportowego nr 11 może zostać uczeń, który spełnił następujące warunki:

1. Uzyskał w klasie trzeciej średnią ocen co najmniej 5,3 (bez oceny dostatecznej) i wzorowe zachowanie.

2. W klasach pierwszej i drugiej otrzymał świadectwo z wyróżnieniem.

3. Posiada osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub znaczące sukcesy sportowe.

4. Posiada inne szczególne osiągnięcia.

5. Działał na rzecz klasy lub szkoły.

 

Regulamin  wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie nr 14/2017/2018 dnia 19 stycznia 2018 r.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES