^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

Sala zabaw


W roku szkolnym 2010 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu rządowego „Radosna szkoła”, którego celem jest zapewnienie uczniom klas 1,2,3 SP zdrowego, czynnego odpoczynku w czasie pozalekcyjnym. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 12 tysięcy złotych; pieniądze te w całości zostały przeznaczone na zakup sprzętu do ciekawych zajęć ruchowych. Szkoła, w ramach wkładu własnego, sfinansowała i wykonała remont pomieszczenia przeznaczonego na salę zabaw dla dzieci – zmieniono wykładzinę podłogową, zamocowano na ścianach panele, zabezpieczono szyby okienne. Nad całością realizacji projektu czuwała kierownik świetlicy Bożena Koteja. Już przed feriami zimowymi w sali zabaw odbyły się pierwsze zajęcia ruchowe i relaksacyjne. Od początku drugiego semestru zajęcia te odbywają się codziennie. Pod okiem wychowawców świetlicy dzieci bezpiecznie bawią się  i odpoczywają, ucząc się twórczego spędzania czasu, współpracy w grupie, przestrzegania norm i zasad; taki odpoczynek sprzyja ogólnemu rozwojowi psychofizycznemu dziecka.

REGULAMIN SALI ZABAW


1. Sala zabaw przeznaczona jest do prowadzenia zajęć o charakterze ruchowym lub relaksacyjnym w czasie pozalekcyjnym lub śródlekcyjnym, wyłącznie dla uczniów klas 1-3 SP.

2. W sali zabaw w zajęciach ruchowych jednorazowo może uczestniczyć 18 uczniów.

3. Sprzęt i wyposażenie mogą być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, wyłącznie w sali zabaw.

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia sprzętu poza salę zabaw.

5. W sali zabaw obowiązuje obuwie zastępcze, antypoślizgowe, na jasnej podeszwie.

6. Nauczyciel, korzystający z sali zabaw, odpowiada materialnie za sprzęt i stan sali.

7. Nauczyciel, prowadzący w sali zabaw zajęcia, po ich zakończeniu jest zobowiązany do kontroli sprzętu i stanu sali oraz do zwrotu klucza wychowawcom świetlicy.

8. Prowadzących zajęcia obowiązuje zastosowanie metod i form pracy zapewniających bezpieczeństwo uczestniczącym w zajęciach uczniom.

 

salazabaw1  salazabaw4 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES