^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 nasi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy
w konkursach plastycznych:


Aleksandra Eluke z klasy 3d zajęła:
- II miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastyczno- technicznym ,, Jesienne drzewo”
- I miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym ,, Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”
- III miejsce w Wojewódzkim konkursie plastycznym ,, Anioły małe i DUŻE oczami dzieci”

 

Irmina Płaszewska z klasy 3d zajęła:
- I miejsce (kategoria wiekowała I-III) w XXI edycji Regionalnego Interdyscyplinarnego Konkursu „Święta Bożego Narodzenia pod hasłem ,, Nieść radość wszystkim wokół...” – Szopka bożonarodzeniowa
- II miejsce w Międzyszkolnym konkursie „Bombka bożonarodzeniowa”

 

Maja Zakłos z klasy 3d zajęła I miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Najpiękniejsza Świąteczna Ozdoba Bożonarodzeniowa”

 

Emilia Kaleta z klasy 2b zdobyła wyróżnienie w Miejskim ekologicznym konkursie plastyczno- technicznym ,, Bałwanek- ozdoba na choinkę z odpadów”

 

Oliwia Piskuła z klasy 1c zdobyła III miejsce w Międzyszkolnym konkursie „Bożonarodzeniowa bombka”

 

Karolina Kolarska z klasy 4c zdobyła :
- II miejsce (kategoria wiekowa IV-VI) w XXI Miejskim Regionalnym Konkursie Święta Bożego Narodzenia 2019 pod hasłem ...Nieść radość wszystkim wokół - Szopka bożonarodzeniowa
II miejsce w Ogólnopolskim konkursie ,,Bombka Choinkowa” w SP nr 89 w Poznaniu
II miejsce w IV Ogólnopolskim konkursie pt. ,,Najpiękniejsza Świąteczna Ozdoba Bożonarodzeniowa”
- Wyróżnienie w Wojewódzkim konkursie plastycznym Anioły małe i DUŻE- oczami dzieci

 


 

Projekty i cykle prowadzone w świetlicy w roku szkolnym 2019/2020:

 

RITA WITEK – KULAWIK

 • Cykl zajęć edukacyjno – wychowawczych z elementami biblioterapii „BAJKI I NIEBAJKI”
  Cel ogólny: Wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci.
 • Cykl zajęć edukacyjno – profilaktycznych „BEZPIECZNIE I ZDROWO”
  Cel ogólny: Kształcenie u dzieci świadomości współodpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Projekt edukacyjno – wychowawczy „RÓŻNI, ALE RÓWNI”
  Cel ogólny: Rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych dzieci.

NATALIA BREMER

 • Cykl zajęć "Zwierzęta zagrożone wyginięciem"
  Cel ogólny: Kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Projekt edukacyjny "Godzina dla zdrowia"
  Cel ogólny: Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

ANETA KOLARSKA

 • Projekt edukacyjny „Polskie Legendy”
  Cel ogólny: Poznanie wartości legend i tradycji naszego kraju.
 • Projekt edukacyjny „Zaczarowane miesiące”
  Cel ogólny: Uatrakcyjnienie dzieciom spędzania czasu wolnego oraz integracja grupy świetlicowej.

DOROTA DUDAŁA

 • Projekt ekologiczny : ,,Czas na Eko”
  Cel ogólny: Kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych wśród uczniów.
 • Projekt edukacyjny: ,, Mądre bajki z całego świata” na podstawie projektu
  Kluczyk Foundation ,, Efekt Domina”.
  Cel ogólny: Podniesienie kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów.
 • Cykl zajęć: ,, Z kredką i ołówkiem”
  Cel ogólny: Rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz doskonalenie sprawności manualnej.

MARZENA BEJNAROWICZ

 • Cykl zajęć „Zwierzęta w literaturze dziecięcej”
  Cel ogólny: Budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

DOROTA KŁEMBEK

 • Cykl zajęć „Fauna - znana i nie znana”
  Cel ogólny: Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwianie zdobywania nowej wiedzy w zakresie przyrodniczym i biologicznym.
 • Cykl zajęć „Poznaję świat, tak jak chcę!” – zajęcia dydaktyczno- plastyczno-
  techniczne”.
  Cel ogólny: Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwianie zdobywania nowej wiedzy w wielu dziedzinach (zgodnie z zainteresowaniami), pozwolenie na świadome podejmowanie decyzji (w kwestii wyboru tematów).
 • Cykl zajęć „Figle-migle, czyli gry i zabawy ruchowe”
  Cel ogólny: Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawę i gry ruchowe, stwarzanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.
 • Cykl zajęć „Razem bawić się weselej - gry i zabawy stolikowe”
  Cel ogólny: Wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji, podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji (logiczne myślenie), zachęcają do wspólnej zabawy i rozwijają wartości prospołeczne takie jak wzajemny szacunek i empatia, pozwalają na wchodzenie w różne role.

JUSTYNA HYLA

 • Cykl zajęć „Obrazy ukryte w słowach”
  Cel ogólny: Zajęcia łączące popularyzację wśród dzieci czytelnictwa z rozwijaniem zdolności plastycznych.
 • Cykl zajęć „Dzieci potrzebują ciszy – zajęcia relaksacyjne”
  Cel ogólny: Rozładowanie napięcia emocjonalnego, doskonalenie koncentracji uwagi i pobudzenie wyobraźni.

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES