^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

Informacja o płatności za obiady

1. Od poniedziałku – 24 lutego na każdej przerwie do 10.45, a od środy-26.02 do poniedziałku 02.03 w godz. 7.50 do 11.20 można odbierać bloczki na marcowe obiady. Bloczki są do odbioru wyłącznie w gabinecie kierownika świetlicy i stołówki. W stołówce bloczki nie będą wydawane. Uczniowie, którzy nie odbiorą bloczków, nie otrzymają również bloczka zastępczego. Proszę, aby osoby, które uregulowały należności za obiady styczniowe po 15.02 przyniosły dowód wpłaty. W przypadku nie uregulowania płatności, braku w/w dowodu wpłaty bloczki nie zostaną wydane i zostanie wszczęta procedura egzekucyjna. W razie wątpliwości proszę o kontakt przez Librusa. Faktury za obiady lutowe będą wysyłane 27.02 i 28.02.

2. Osoby, które starają się o dofinansowanie do obiadów z OPS, zobowiązane są dostarczyć do szkoły decyzję o przyznaniu dofinansowania, na podstawie której będzie wydany bloczek – z powodu wprowadzenia RODO OPS nie będzie wysyłać informacji do szkół.

3. W marcu są 22 dni żywieniowe.

4. W roku szkolnym 2019/2020 cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 4,00 zł.

 

NUMER KONTA DO PŁATNOŚCI ZA OBIADY SZKOLNE

Informujemy Państwa, że płatność za obiady należy dokonywać według zasad umieszczonych poniżej na wskazany numer konta:
21 1050 1214 1000 0024 2729 7854

 

Załącznik 1 - zlecenie na dostarczenie obiadów uczniowskich

Załącznik 2 - oświadczenie o planowanych nieobecnościach

Załącznik 3 - rezygnacja z obiadów

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES