^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

ABSOLWENCI KOŃCZĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ Z WYRÓŻNIENIEM

6a
Paulina Pakuła
Magda Richta
Sławomir Wolniak
Katarzyna Jarczak
Małgorzata Łada
Kamila Meisnerowicz
Anna Pyka
Artur Mięsopust

6b
Karolina Badoń
Aleksandra Dydyna
Natalia Grzybowska
Marta Józefacka
Sandra Pindel
Marta Polczyk
Dominika Post
Edyta Sochocka
Karolina Thiel
Damian Jaśkowski
Sebastian Podsiadło
Anna Zega

6c
Zofia Bortel
Oksana Hajowy
Ines Krotofil
Małgorzata Moskała
Katarzyna Stalec
Ewa Szymonik
Kinga Wiśniewska
Łukasz Bittner
Tomasz Skrobała
Mariusz Szczygielski
Mateusz Wojtasiewicz

6d
Anna Rutkowska
Alina Skurowska
Marzena Śliwa
Monika Marcis
Anna Szterleja
Alicja Wąsacz
Patryk Strużyna

W roku szkolnym 2000/2001 ze względu na połączenie szkół nastąpiła konieczność dokonania zmian w regulaminie przyznawania absolwentom szkoły podstawowej i gimnazjum odznaki „Srebrna Tarcza”. Poniżej zamieszczono zmieniony tekst regulaminu: Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. J. Kusocińskiego w Chorzowie ustanawia następujące indywidualne odznaki dla uczniów za ukończenie szkoły podstawowej i gimnazjum z wyróżnieniem: "Srebrna Tarcza z Laurem" - za wyróżniające wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia dla uczniów szkoły podstawowej, "Srebrna Tarcza ze Złotym Laurem" - za wyróżniające wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia dla uczniów gimnazjum.
1. Odznakę "Srebrna Tarcza z Laurem" za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem może otrzymać absolwent, który spełnił przynajmniej jeden z następujących warunków:
a) na świadectwie ukończenia szkoły otrzymał oceny celujące, bardzo dobre lub dobre oraz średnią łączną ocen minimum 5,0, uzyskał najwyższą ocenę zachowania oraz otrzymał dwa świadectwa z wyróżnieniem,
b) został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego,
c) został najlepszym sportowcem roku lub zdobył medal na Mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej lub otrzymał powołanie do Kadry Narodowej,
d) dyrektor szkoły ma prawo decydować o przyznaniu odznaki w przypadku szczególnych osiągnięć na rzecz środowiska a nie wymienionych powyżej.
2. Odznakę "Srebrna Tarcza ze Złotym Laurem" za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem może otrzymać absolwent, który spełnił przynajmniej jeden z następujących warunków:
a) na świadectwie ukończenia szkoły otrzymał oceny celujące, bardzo dobre lub dobre oraz średnią łączną ocen minimum 5,0, uzyskał najwyższą ocenę zachowania oraz otrzymał dwa świadectwa z wyróżnieniem,
b) został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego,
c) został najlepszym sportowcem roku lub zdobył medal na Mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej lub otrzymał powołanie do Kadry Narodowej,
d) dyrektor szkoły ma prawo decydować o przyznaniu odznaki w przypadku szczególnych osiągnięć na rzecz środowiska a nie wymienionych powyżej.

 

 

ABSOLWENCI KOŃCZĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ  WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ
"SREBRNA TARCZA Z LAUREM"


Paulina Pakuła
Magdalena Richta
Sławomir Wolniak
Sandra Pindel
Karolina Thiel
Małgorzata Moskała
Ewa Szymonik
Mariusz Szczygielski
Mateusz Wojtasiewicz
Anna Rutkowska
Alina Skurowska
Marzena Śliwa

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES