^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

ABSOLWENCI KOŃCZĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ Z WYRÓŻNIENIEM

 

ROK SZKOLNY 1987/88


Beata Cichoń
Agnieszka Sopała
Aleksandra Chrupała
Anna Swatek

ROK SZKOLNY 1988/89


Małgorzata Gordala
Aleksandra Olek
Małgorzata Sikorska
Beata Sopata
Ewa Mrochem
Mariusz Juraś
Aleksandra Doktor
Monika Karmańska
Beata Kowalik
Joanna Łabuz
Anna Winszczyk
Marcin Sikora

ROK SZKOLNY 1989/90


Ewa Czech
Alicja Swatek
Anna Jarzombek
Antonina Kowalczewska
Beata Ślęczka
Wioletta Fidali
Anna Mijalska
Barbara Szojda

ROK SZKOLNY 1990/91


Justyna Minorczyk
Wiktoria Warzycha
Maciej Miśkiewicz
Aleksandra Gruszczyńska
Małgorzata Sajdak
Tomasz Heder
Tomasz Michalak
Anna Tomczyk
Andrzej Stańczyk

ROK SZKOLNY 1991/92


Katarzyna Haberla
Katarzyna Jendralska
Aleksandra Lech
Aleksandra Matura
Tomasz Kałwak
Agnieszka Swęda
Agnieszka Świerczyna
Arkadiusz Stanoszek
Anna Chromik
Anna Jaros
Małgorzata Kalita
Iwona Musiał
Izabela Pieczonka
Justyna Szaniawska
Alina Skolik
Piotr Czech
Roman Szymocha
Adam Tylec
Piotr Walczak
Marek Kostur
Marcin Gansiniec
Marcin Nawrat
Joanna Małysz
Katarzyna Bednarska
Joanna Krysiak
Anna Porczyńska
Aneta Hadamik
Agnieszka Kilian
Lucyna Śliwa
Adriana Wiernicka
Damian Gordala
Marcin Irach
Grzegorz Kopaczewski
Sebastian Marszałek
Marcin Zamojski
Agata Kupka
Jolanta Mrochem
Daria Olszok
Izabela Sopata
Katarzyna Zaczyk
Marcin Hiltawski
Janusz Kaczmarczyk
Ireneusz Lubos
Grzegorz Spyra
Marcin Szlezinger
Daniel Wahl
Tomasz Romanek

ROK SZKOLNY 1992/93


Justyna Depa
Katarzyna Gemander
Monika Minorczyk
Agnieszka Żmuda
Marcin Hirszel
Adam Kitajewski
Łukasz Kaczmarczyk
Arkadiusz Bonar
Tomasz Jakubowski
Mariusz Gajda
Alicja Fałat
Beata Bachorek
Katarzyna Kalka
Justyna Ligocka
Joanna Mikulska
Natalia Rzepka
Patrycja Stebel
Emilia Jasińska
Katarzyna Gniadek
Jadwiga Gonera
Katarzyna Jach
Barbara Kowalczyk
Mariola Weindrich
Artur Buczek
Michał Karmański
Tomasz Kardak
Aleksander Kubiak
Kamil Poloczek
Andrzej Stanikowski
Wojciech Wzgarda
Rafał Zach
Rafał Zarzycki
Renata Chromik
Małgorzata Kantorowska
Brbara Kniejska
Monika Kotuła
Beata Mizgalska
Agata Norek
Patryk Górczyński

W roku szkolnym 1992/93 Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty oraz Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ustanowiła dla uczniów kończących szkołę podstawową indywidualne odznaczenia
„Srebrna Tarcza” – za wyróżniające wyniki w nauce oraz
„Srebrna Tarcza z Laurem” - za wyróżniające wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia: 

I. Odznakę „Srebrna Tarcza” za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem może otrzymać absolwent, który:
a) na świadectwie ukończenia szkoły otrzymał oceny celujące, bardzo dobre lub dobre oraz średnią łączną ocen minimum 5,0;
b) uzyskał najwyższą ocenę z zachowania; c) za pierwszy semestr w klasie ósmej uzyskał oceny celujące, bardzo dobre lub dobre ze wszystkich przedmiotów nauczania i średnią łączną ocen minimum 4,8 oraz najwyższą ocenę z zachowania;
d) otrzymał dotychczas trzy świadectwa z wyróżnieniem.
II. Odznakę „Srebrna Tarcza z Laurem” za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem może otrzymać absolwent, który spełnił wszystkie warunki wymagane do uzyskania odznaki „Srebrna Tarcza” oraz przynajmniej jeden z następujących warunków:
· brał udział w dowolnym konkursie przedmiotowym i został zakwalifikowany do etapu na szczeblu wojewódzkim;
· został najlepszym sportowcem roku;
· brał udział w dowolnym konkursie artystycznym lub innym i został laureatem na szczeblu wojewódzkim;
· dyrektor szkoły ma prawo decydować o przyznaniu odznaki w przypadku szczególnych osiągnięć na rzecz środowiska, a nie wymienionych.


ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ
"SREBRNA TARCZA Z LAUREM"


Katarzyna Jach - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
Kamil Makula - laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ
"SREBRNA TARCZA"


Łukasz Kaczmarczyk
Arkadiusz Bonar
Joanna Mikulska
Jadwiga Gonera
Andrzej Stanikowski
Małgorzata Kantorowska
Barbara Kniejska
Monika Kotuła

ROK SZKOLNY 1993/94


Joanna Czuba
Jadwiga Pieczonka
Katarzyna Trzop
Agnieszka Zalewska
Anna Chmielewska
Beata Czarny
Dagmara Kozubska
Joanna Minorczyk
Katarzyna Piniecka
gnieszka Szczucka
Michał Fabian
Adam Kilka
Marcin Zacharski
Rafał Szaniewski
Grażyna Kwiatkowska
Michał Hupka
Tomasz Banaczkowski
Agnieszka Szolc
Magdalena Szostek
Joanna Wojdecka
Aleksandra Domagała
Małgorzata Mrzygłodzik
Alicja Przybyła
Paweł Wieczorek
Katarzyna Bortel
Magdalena Dobrzańska

W roku szkolnym 1993/94 nazwa odznaki „Srebrna Tarcza” uchwałą Rady Pedagogicznej zmieniona została na „Srebrna Tarcza z Laurem”, a nazwa „Srebrna Tarcza z Laurem” na „Srebrna Tarcza ze Złotym Laurem”


ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ
"SREBRNA TARCZA Z LAUREM"


Anna Chmielewska
Michał Fabian
Rafał Szaniawski
Aleksandra Domagała
Małgorzata Mrzygłodzik
Alicja Przybyła

ROK SZKOLNY 1994/95


Anna Sendra
Patrycja Rochowska
Agata Szatanek
Alicja Wójcik
Agnieszka Orzechowska
Ewelina Góral
Marcin Morek
Anna Janulewicz
Dorota Małoszyc
Michał Garyga
Adam Golasiński
Wojciech Kapusta
Anna Bryła
Anna Reinke
Barbara Jonderko
Luiza Michalec
Katarzyna Taczała
Ewa Turzańska
Anna Grajcar
Bożena Geib
Mirona Kozubska
Ewa Bednarczyk
Sławomir Wójcik
Małgorzata Klein
Alina siske
Anna Skowron
Marcin Noras

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ
"SREBRNA TARCZA Z LAUREM"


Anna Sendra
Patrycja Rochowska
Agata Szatanek
Luiza Michalec
Katarzyna Taczała
Marcin Noras

ROK SZKOLNY 1995/96


Przemysław Ledwoń
Krzysztof Kaczmarczyk
Rafał Szymura
Bogumiła Wójcik
Agnieszka Kołodziej
Barbara Korbela
Anita Królikowska
Maciej Olender
Przemysław Pietrzak
Paweł Szymura
Agnieszka Kurowska
Daria Michoń
Dorota Plewnia
Anna Skowronek
Justyna Świerk
Patrycja Wypchło
Wiktoria Murzyn
Agnieszka Szojda
Magdalena Ruch
Marta Michalik
Klaudia Jeż
Marzena Koszek
Aneta Kozicka
Anna Małysz
Magdalena Marszołek
Aleksandra Murzyn
Jarosław Dąbrowski
Paweł Nowak

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ
"SREBRNA TARCZA ZE ZŁOTYM LAUREM"


Agnieszka Szojda
Magdalena Ruch

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ
"SREBRNA TARCZA Z LAUREM"


Agnieszka Kurowska
Wiktoria Murzyn
Marta Michalik

ROK SZKOLNY 1996/97


Anna Działocha
Marta Juraczyk
Tomasz Kilka
Maciej Nowak
Wojciech Zając
Aleksandra Sabramowicz
Dominika Makolądra
Katarzyna Hohuł
Anna Kopel
Monika Stępień
Paweł Gansiniec
Magdalena Balcar
Agnieszka Kujawska
Konrad Rycyk
Mariusz Balcar
Adam Rurański
Patrycja Grudek
Iwona Gajda
Katarzyna Klimosz
Małgorzata Owoc
Anna Seniuk
Magdalena Świerczyna
Magdalena Wartalska
Aleksandra Seniuk
Magdalena Sekuła
Paweł Michalski

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ
"SREBRNA TARCZA ZE ZŁOTYM LAUREM"


Aleksandra Sabramowicz - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

 

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ
"SREBRNA TARCZA Z LAUREM"


Anna Działocha
Marta Juraczyk
Tomasz Kilka
Maciej Nowak
Wojciech Zając
Dominika Makolądra
Magdalena Balcar
Agnieszka Kujawska
Konrad Rycyk
Katarzyna Klimosz
Magdalena Świerczyna
Anna Seniuk

ROK SZKOLNY 1997/98


Monika Mandrela
Adrian Błaszczak
Leszek Kałwa
Damian Piechnik
Michał Pochmara
Rafał Pol
Tomasz Sendra
Bartosz Szymała
Agnieszka Zimoch
Aleksandra Smuga
Aleksandra Kudyba
Karolina Kluz
Katarzyna Wieczorek
Bożena Olszówka
Monika Michoń
Anna Dziuba
Emilia Olek
Marta Grzybowska
Małgorzata Kaczmarczyk
Anna Kołodziej
Katarzyna Koszek
Ewa Kubiak
Joanna Wąsacz
Bartłomiej Ból

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ
"SREBRNA TARCZA Z LAUREM"


Agnieszka Zimoch
Aleksandra Smuga
Małgorzata Kaczmarczyk
Ewa Kubiak
Joanna Wąsacz
Monika Michoń-prymus szkoły, uczennica wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach recytatorskich,iedzy o teatrze i filmie oraz zawodach sportowych zajmując wysokie lokaty

ROK SZKOLNY 1998/99


Dagmara Apolinarska
Lucyna Czarnowska
Aleksandra Krzyżczyk
Joanna Niedurny
Marta Olek
Katarzyna Pytlarz
Katarzyna Rak
Wojciech Chmielewski
Anna Gruchalska
Agnieszka Hadamik
Aleksandra Pyrlik
Agnieszka Wójcik
Michał Borek
Anna Piwowar
Agata Wzgarda
Dawid Gliwa
Marek Hadaś
Michał Mentel
Emilia Borkowska
Agata Goj
Olga Misterka
Grzegorz Bącol
Michał Bogacki
Paweł Bryniarski
Tomasz Polczyk


ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ
"SREBRNA TARCZA ZE ZŁOTYM LAUREM"


Grzegorz Bącal - prymus szkoły, finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, osiągał wybitne wyniki sportowe, reprezentował szkołę w zawodach pływackich i lekkoatletycznych na szczeblu miasta, regionu i województwa
ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ
"SREBRNA TARCZA Z LAUREM"


Dagmara Apolinarska
Lucyna Czarnowska
Aleksandra Krzyżczyk
Joanna Niedurny
Marta Olek
Katarzyna Pytlarz
Katarzyna Rak
Agnieszka Wójcik
Michał Borek
Agata Wzgarda
Emilia Borkowska
Tomasz Polczyk

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES