^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

PIERWSZE MIEJSCE DLA GIMNAZJUM

 

W inauguracji roku szkolnego 2001/2002 wzięło udział 781 uczniów ze szkoły podstawowej, 108 gimnazjalistów oraz 76 nauczycieli.

 

We wrześniu uczniowie wybierali samorząd uczniowski, a 21 tegoż miesiąca społeczność szkoły brała udział w akcji "Sprzątamy świat".
 
2 października odbył się próbny sprawdzian dla uczniów klas szóstych, który miał na celu zbadanie stopnia przygotowania uczniów, szkoły oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do kwietniowego sprawdzianu.
 
6 października odbył się XII Szkolny Rajd "Kusego". Organizator rajdu Włodzimierz Cieśliński przygotował dwie trasy w okolicach Podlesic i Żerkowic.
 
10 października w ramach duszpasterskiej wizyty parafialnej odwiedził szkołę ks. biskup Gerard Bernacki. Jego wizyta zbiegła się ze świętem Edukacji Narodowej.
 
17 października goszczono 25. osobową grupę dyrektorów szkół z Republiki Czeskiej. Goście zwiedzali szkołę, zapoznali się z kierunkami jej działania i osiągnięciami w dziedzinie edukacji sportowej i kulturalnej. W spotkaniu uczestniczyli zastępca prezydenta miasta Chorzowa dr inż. Joachim Otte, burmistrz miasta Frydek-Mistek, starszy wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty Andrzej Król.
 
22 października Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymała dyplom za zajęcie II miejsca w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół Sportowych o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2000/2001.

Gimnazjum nr 11 otrzymało dyplom za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Sportowych Szkół Gimnazjalnych o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2000/2001.
 
26 października gościem w szkole był znany krytyk i parodysta Bolesław Gromnicki. Bawił uczniów klas gimnazjalnych parodiując aktorów, polityków oraz doskonale odgrywając znane i lubiane skecze sceniczne.
 
Uczennice klasy 6 c Joanna Nowicka i Monika Swatek, zaśpiewały piosenkę "Die Ferien sind Leider vorbei" a dziewczęta z klasy 5 e Małgorzata Sęk, Izabela Bul, Dominika Stępkowska, Marta Ziętek, Kamila Kramiec, Aleksandra Leja, Agnieszka Wysocka, Catherina Malik, Agnieszka Holona, Luiza Makolądra, Paulina Kwiecińska, zdobyły główną nagrodę za piosenkę "Zwischen Berg und Tal" w I Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w edycji niemieckiej. Uczennice przygotowane zostały przez nauczycielkę języka niemieckiego Krystynę Heimann.
 
W dniach 7-9 listopada odbyło się VIII Śląskie i Turystyczne Śpiewogranie. Pierwszego dnia podczas "Biesiady Śląskiej" zaprezentowały się klasy młodsze. Następnie występowały klasy czwarte i piąte, jury najwyżej oceniło klasę 5 d za "Śląskie rapowanie" i "Lato z ptakami odchodzi" przygotowane przez Włodzimierza Cieślińskiego. Na końcu prezentowały się klasy szóste i gimnazjalne. Wygrała klasa II B przygotowana przez Sebastiana Hanke za piosenki "Cila moja miłość" i "Powiedz stary gdzieś ty był".
 
12 listopada z okazji Święta Niepodległości w auli szkolnej zaprezentowano montaż słowno - muzyczny "Niepodległa" przygotowany przez uczniów klasy II B gimnazjum i Ewę Gawlik.
 
10 grudnia odbyły się warsztaty pt. "Historia papieru czerpanego". Prowadzili je pracownicy Gliwickiej Wytwórni Papieru Czerpanego. W warsztatach wzięli udział wszyscy uczniowie gimnazjum.
 
Od 10 do 12 grudnia w holu szkoły odbywał się kiermasz świąteczny "I Ty zostań Mikołajem". Wzięły w nim udział klasy nauczania początkowego. Głównym celem imprezy było zebranie pieniędzy dla dzieci najbardziej potrzebujących materialnej pomocy. Organizatorem kiermaszu była opiekunka SKO Jolanta Solga.
 
W dniach 10-14 grudnia uczniowie gimnazjum zmagali się w Konkursie Inscenizacji II Tygodnia Języków Obcych, organizatorem którego było Gimnazjum nr 10. W prezentacjach wzięła udział klasa II B, którą przygotowała Małgorzata Cieślińska i Sebastian Hanke. Grzegorz Pączek, Adam Wojdecki i Łukasz Wodniok wykazali się praktyczną znajomością języka angielskiego i zajęli III miejsce. Do konkursu przystąpili również uczniowie z klasy 5 e przedstawiając w języku niemieckim bajkę "Ratkappchen" (Czerwony Kapturek"), za którą zdibyli II miejsce. Uczniów przygotowały Małgorzata Cieślińska i Krystyna Heimann.
 
11 grudnia Przemysław Zawadzki uczeń klasy 6 a przygotowany przez Ewę Najgebauer zajął VI miejsce w wojewódzkim konkursie dla uczniów klas szóstych "Młodzi Miłośnicy Przyrody".
 
12 grudnia uczniowie szkoły zajęli I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Chorzowa w Pływaniu Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Chorzowa.
 
17 grudnia w MDK "Batory" odbyło się przedświąteczne spotkanie władz miasta z młodzieżą, która w 2001 roku zdobyła czołowe lokaty w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski. W uroczystościach wzięła udział Dyrekcja Szkoły, trenerzy, oraz medaliści Mistrzostw Polski: Żaneta Tomaszek (GS III A), Sławomir Wolniak (GS I A), Rafał Kuchta (GS III A), Kajetan Załuski (GS II A), Olga Załuska (SP 6 a), Patryk Wakuła (GS II A), Jolanta Omozik (GS II A), Agata Zalewska (GS II A), Michalina Lipka (SP 6 a), Anna Majda (SP 6 a), Sandra Pietrzak (SP 6 a).
 
18 grudnia klasa 2 d szkoły podstawowej, przygotowana przez Bożenę Przybylską brała udział w konkursie "Nasza Mała Ojczyzna".
 
19 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników szkoły. Gościem honorowym był ks. biskup Gerard Bernacki.
 
21 grudnia Karolina Skórka uczennica klasy 6 c szkoły zajęła III miejsce w konkursie literackim dla uczniów szkół podstawowych na wiersz, opowiadanie o tematyce jasełkowej, którego organizatorem było Gimnazjum nr 8.
 
W dniach 9-11 stycznia w Pałacu Młodzieży pod patronatem prezydenta miasta Katowic, odbyły się VII Katowickie Spotkania Kolędowe "Śpiewajmy Jezusowi". W spotkaniach tych brał udział zespół wokalny uczniów gimnazjum pod kierunkiem Marka Krupy.
 
23 stycznia gościła w szkole grupa młodzieży polskiej z wileńskiej szkoły średniej im. J. I. Kraszewskiego.
 
29 stycznia w bibliotece odbył się Konkurs Pięknego Czytania. Wzięło w nim udział 22 uczniów z klas drugich i trzecich szkoły podstawowej. Konkurs przebiegał pod hasłem "Żywot Ślązoka poczciwego", a jego uczestnicy czytali gwarowe opowieści o śląskich tradycjach i obyczajach. I miejsce zajęły Monika Maciongowska z klasy 2 c i Karolina Czarnecka z klasy 2 d. II miejsce zajęły Agnieszka Maćkiewicz z klasy 3 c i Magdalena Baljon z klasy 2 d, III miejsce zajęła Klaudia Majas z 2 a.
 
29 stycznia odbył się wernisaż i aukcja prac plastycznych "Dzieci dzieciom". Mottem wernisażu były słowa Maurice Denisa "Otóż dzieło sztuki powinno dotykać i poruszać wszystkich ludzi". W aukcji uczestniczył wiceprezydent Chorzowa dr inż. Joachim Otte, dyrekcja szkoły, rodzice, nauczyciele i sympatycy szkoły. Dochód z aukcji w kwocie 1100 złotych został przeznaczony na potrzeby TPD. Organizatorami wernisażu były Jolanta Holona, Barbara Stępniewska, Jolanta Solga i Aleksandra Matura.
 
21 lutego szkoły podstawowe i gimnazja zmierzyły się w IV Miejskim Konkursie Wiedzy o Teatrze, przygotowanym przez Małgorzatę Cieślińską. Brało w nim udział 60 trzyosobowych zespołów. Gościem honorowym był wiceprezydent Chorzowa dr inż. Joachim Otte oraz aktorka Teatru Rozrywki Alona Szostak. Poerwsze trzy miejsca zajęły zespoły z Gimnazjum nr 2 w Chorzowie.
 
W lutym odbył się konkurs o tytuł Mistrza Ortografii zorganizowany przez polonistki Małgorzatę Cieślińską i Ewę Mazur. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach: klasy 1-3, 4-6 szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne. W tym roku w klasach 4-6 i gimnazjum nie przyznano tytułu Mistrza Ortografii. Najlepszych uczestników nagrodzono wyróżnieniami. Wyróżnienie I stopnia otrzymała Michalina Macek z klasy 6 c i Sandra Pietrzak z klasy 6 a, II stopnia Elżbieta Mazur i Agata Sadowska z klasy 6 a oraz Mariusz Wiatrak z klasy III A gimnazjum.
 
26 lutego odbył się szkolny konkurs recytatorski "Promuj Śląsk" pod hasłem "Miłość w poezji" dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział 40 uczniów, którzy recytowali wiersze śląskich poetów. I miejsce zajęła Karolina Czarnecka z klasy 2 d, II miejsce Maja Dąbek z klasy 2 d, III miejsce Magdalena Baljon z klasy 2 d, Klaudia Mrochem z klasy 3 c i Justyna Najgebauer z klasy 2 d.
 
28 lutego przeprowadzono II edycję miejskich zawodów matematycznych "Wielki Wyścig". Pomysłodawcami i realizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki Anna Ząbkowska-Petka, Maciej Balicki i Włodzimierz Cieśliński. Opiekę merytoryczną sprawowała doradca metodyczny z WOM Zofia Miczek oraz pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego Justyna Sikorska. Patronat honorowy objęła dyrektor szkoły Joanna Salwerowicz. Do udziału w konkursie przystąpili uczniowie 19 szkół. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 29, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 34, a III miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 1.
 
28 lutego odbył się konkurs recytatorski dla klas starszych "Miłość w poezji". W grupie klas 4-6 szkoły podstawowej przyznano: I miejsce Michalinie Macek z klasy 6 c, II miejsce Karolinie Skórce z klasy 6 c, III miejsce zdobyła Kamila Kramiec z klasy 5 e. W grupie gimnazjalistów przyznano: I miejsce Rafałowi Świtoniowi z klasy III A, II miejsce Agacie Śliwie z klasy II B i III miejsce Aleksandrze Dydynie z klasy I B. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczyciele języka polskiego Anna Dzianowicz, Ewa Mazur i Ilona Stasiak.
 
I miejsce zajęli uczniowie szkoły w Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu, w których wzięło udział 13 chorzowskich szkół podstawowych.
 
W dniach od 1 do 3 marca w Wyszkowie odbywały się Mistrzostwa Polski Młodzików, w których startowali uczniowie klasy 6 a i klas pływackich gimnazjum. Zdobyli oni szereg medali i tytułów Mistrza Śląska, co umożliwiło zdobycie I miejsca wśród klubów pływackich w województwie śląskim.
 
 
14 marca uczennica klasy IIIa gimnazjum Monika Dolny brała udział w zorganizowanym przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie XI Konkursie Recytacji w Gwarze Śląskiej i zajęła II miejsce.
 
20 marca Julia Nowak z klasy 6d otrzymała III miejsce w IV Turnieju Sztuki Recytatorskiej "Promuj Śląsk". Uczennicę do konkursu przygotowywała Ewa Mazur.
 
W dniach 18 - 22 marca odbywał się XII Szkolny Festiwal Miniatur Teatralnych. Szkolna wystawa rysunku i malarstwa "Mój Teatr", konkurs na plakat sztuki teatralnej i konkurs na najciekawszą recenzję były tradycyjnie imprezami towarzyszącymi festiwalowi.
GRAND PRIX festiwalu przyznano klasie  6c za sztukę "Serenada" przygotowaną przez Macieja Balickiego. Nagrodę "Januszka" otrzymał Michał Sobczak z klasy 6 c za rolę koguta w zwycięskiej sztuce.
Nagrodę publiczności otrzymała klasa 2 d za sztukę "Pampilio" reżyserowaną przez Bożenę Przybylską.
W konkursie na najciekawszą recenzję teatralną komisja postanowiła przyznać trzy równorzędne miejsca następującym uczniom: Nastazji Bocianowskiej z klasy 6 a, Grzegorzowi Pączkowi z klasy II B i Mariuszowi Wiatrakowi z klasy III A gimnazjum. Konkurs ten cieszył się ogromną popularnością. Przystąpiło do niego 251 uczniów z klas szóstych i gimnazjalnych. Opiekę nad nim sprawowały nauczyciele języka polskiego Małgorzata Cieślińska, Ewa Mazur i Anna Dzianowicz.
 
25 marca klasa 3 c szkoły podstawowej już po raz trzeci wystąpiła w MDK "Batory" konkursie na inscenizację powitania wiosny. Uczniom nie udało się zająć czołowego miejsca, jury wyróżniło Justynę Holonę, wychowawczynię klasy za "próbę wskrzeszenia dawnych obyczajów".
 
W Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Błękitnej Sztafecie uczniowie szkoły zajęli V miejsce.
 
26 marca w bibliotece gościła Halina Tyrol - śląska poetka. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych, Słuchali opowiadań o drodze twórczej poetki, życiu na Śląsku, i prezentacji utworów.
 
27 marca uczniowie brali udział w VII Turnieju Aktorskim uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, organizowanym przez MDK nr 2.
 
6 kwietnia Małgorzata Bomba zorganizowała Wiosenny Rajd "Kusego", tym razem zdobywano Błatnią w Beskidzie Śląskim.
 
10 kwietnia odbył się sprawdzian dla 135 uczniów klas szóstych. Trwał 60 minut. Obejmował wiadomości z języka polskiego, matematyki, historii i przyrody. Można było uzyskać maksymalnie 40 punktów.
 
12 kwietnia odbyły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Uczestniczyło w nich 17 drużyn ze szkół podstawowych i 8 z gimnazjów. W rywalizacji zespołowej Szkoła Podstawowa nr 5 zajęła I miejsce, indywidualnie III miejsce zajął Kamil Grzywaczewski. Zespół naszego gimnazjum w rywalizacji druzynowej zajął IV miejsce. Imprezę zorganizowała i uczniów przygotowywała Grażyna Grymel-Wieczorek.
 
W ramach obchodów Dnia Ziemi zorganizowano II międzyszkolny konkurs "Eko-Śmieciuszek". Nad przebiegiem konkursu czuwały organizatorki Beata Witek i Danuta Łomińska. I miejsce zajęli uczniowie naszej szkoły.
 
17 kwietnia w naszej szkole nastąpiło rozstrzygnięcie VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plac Plastycznych Trzyniec 2001 "Kolorowy Świat". Gościliśmy laureatów konkursu z całego województwa, uczniów ze szkoły podstawowej z Trzyńca oraz zaproszonych na tę imprezę gości. Ekspozycję nagrodzonych prac przygotowałai Barbara Stępniewska.
 
22 kwietnia w Gimnazjum nr 2 odbyła się III edycja konkursu plastyczno - Poetyckiego "Cztery Pory Roku", w którym uczennica z klasy 6 e Anna Krasnodębska zajęła III miejsce.
 
Na przełomie kwietnia i maja Ewa Gawlik i Barbara Stępniewska zorganizowały wystawę "Kwiecień - miesiącem pamięci narodowej - Chorzów wczoraj i dziś". Ekspozycja zawierała ilustracje i opis miejsc pamięci narodowych z terenu Chorzowa, drzewa genealogiczne sporządzone przez uczniów klas czwartych szkoły podstawowej i pierwszych klas gimnazjum. Na wystawie pokazano ilustracje i opis zabytków Chorzowa, herbu miasta, pamiątki rodzinne sięgające początków XX wieku oraz publikacje dotyczące historii Chorzowa i Górnego Śląska.
 
Z okazji Dnia Europy, opiekunki Szkolnego Klubu Europejskiego Ewa Gawlik i Małgorzata Bomba zorganizowały w dniach 6-11 maja wycieczkę do Belgii i Holandii. Głównym celem imprezy był udział 9 maja w obchodach Dnia Europy w Brukseli. Uczniowie z flagami Polski, Chorzowa i herbem miasta przeszli ulicami Brukseli pod siedzibę Parlamentu Unii Europejskiej.
 
21 maja uczniowie brali udział w IX Rajdzie Szkół Samorządowych Miasta Chorzowa "Stożek". Uczestniczyło w nim 41 dzieci pod opieką Małgorzaty Bomby, Beaty Stasiak i Marii Płonki.
 
W dniach 21-23 maja odbywał się IX Konkurs Wiedzy o Chorzowie.  Finał konkursu dla klas młodszych. zorganizowały Maria Jarząbek, Jolanta Horak i Justyna Holona. W klasach starszych  udział wzięło  54. uczniów dzięki organizatorce Genowefie Kaczmarczyk.
Konkurs poprzedziła wystawa "Chorzów moje miasto", gazetka okazjonalna i spotkanie z Anielą Migas - wieloletnią organizatorką harcerstwa w Chorzowie.
 
W dniach 21-24 maja goszczono dwudziestoosobową grupę uczniów z Ozd. Grupie towarzyszyli dyrektor węgierskiej szkoły Ujvaros Teri Altalanos, kierownik zajęć pozalekcyjnych tejże szkoły oraz naczelnik Wydziału Oświaty miasta Ozd.
 
22 maja w Miejskim Konkursie Recytatorskim "Miłość niejedno ma imię" w kategorii szkół podstawowych III miejsce zajęła Karolina Czarnecka, a wśród gimnazjalistów II miejsce zajęła Agata Śliwa.
 
Od 27 do 29 maja odbywały się XIII Olimpijskie Dni Sportu Szkolnego. Mottem święta było "O sporcie, tyś jest honorem". Na uroczyste rozpoczęcie przybyli prezydent miasta Marek Kopel, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryk Wieczorek, prezes urzędujący klubu "AKS" Halina Siewert.

Sportowcem roku w Szkole Podstawowej nr 5 została Sandra Pietrzak z klasy 6 a, natomiast tytuł sportowca roku w Gimnazjum Sportowym nr 11 otrzymał  Michał Bonk z klasy III C.
 
W bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy dla klas drugich szkoły podstawowej "Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?". I miejsce zdobyła klasa II e - wychowawca Lucyna Jałowiecka.
 
Od 31 maja do 1 czerwca w ramach II Programu Edukacyjnego "Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza Śląska i Moraw" dwudziestoosobowa grupa nauczycieli wyjechała do Czech, aby zwiedzić tamtejsze szkoły. Organizatorami programu byli: Okresny Urad Frydek-Mistek, Centrum Pedagogiczne - Czeski Cieszyn oraz Śląskie Kuratorium Oświaty.
 
4 czerwca czterdziestoosobowa grupa uczniów wraz z opiekunami i dyrekcją szkoły udała się z wizytą do Trzyńca, gdzie gościli w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej.
 
8 czerwca władze miasta zaprosiły wszystkie dzieci do wspólnej zabawy z okazji Święta Miasta. Przed południem ulicą Wolności przeszedł barwny korowód złożony z reprezentantów chorzowskich szkół. Na stadionie "Chorzowianki" można było oglądać pokazy orkiestr dętych, dziecięcych zespołów artystycznych, popisy hipiczne i musztry wojskowej.
 
Laureaci konkursów:
 

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Pikomat" wzięło udział 28 uczniów. Do trzeciego etapu zakwalifikował się Paweł Gomoluch z klasy 5 c, przygotowywany przez Annę Ząbkowską-Petkę.
Finalistką została uczennica klasy I B gimnazjum, Marta Polczyk, przygotowywana przez Macieja Balickiego.

 

W Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny 2002" wzięło udział 76 uczniów. W kategorii "Maluch" nagrodę I stopnia zdobył uczeń klasy 3 a szkoły podstawowej, Tomasz Depta, przygotowywany przez Wiesławę Przybylską.

 

W Miejskim Konkursie "Z matematyką w daleki świat" wzięło udział 10 uczniów. Wśród klas czwartych, uczeń Michał Chyra z klasy 4 e zajął IX miejsce, wśród klas piątych najlepszy był Paweł Gomoluch z klasy 5 c, który wywalczył I miejsce.

 

Uczniowie klas gimnazjalnych brali udział w konkursie z języka angielskiego "Fox 2002", organizatorem którego było Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe "Delta" w Katowicach. Dyplomy za zdobycie największej ilości punktów otrzymali: Natalia Grzybowska z klasy I B, Grzegorz Pączek z klasy II B, Łukasz Wodniok z klasy II C Michał Wróblewski z klasy II C.

 

Najlepsi absolwenci roku szkolnego 2001/2002

 

Srebrną Tarczę z Laurem otrzymali:

 

 

Klasa 6 a:
Nastazja Bocianowska, Elżbieta Mazur, Sandra Pietrzak, Olga Załuska, Anna Majda, Sylwia Mydla, Michalina Lipka,Przemysław Zawadzki.

Klasa 6 b:
Patrycja Kraszewska, Mateusz Garbuliński, Michał Dulat.

Klasa 6 c:
Justyna Borek, Michalina Macek, Anna Pochaba,Anna Zając, Jacek Stasik, Sandra Grzywocz,Agnieszka Maj, Karolina Skórka, Miczał Sobczak.

Klasa 6 e:
Marcin Szafrański, Karolina Różycka.

 

Srebrną Tarczę ze Złotym Laurem otrzymali pierwsi absolwenci gimnazjum:


Klasa III A:
Rafał Kuchta, Żaneta Tomaszek, Sandra Gładysz, Rafał Świtoń, Joanna Kusch, Monika Kot, Monika Dolny.

Klasa III C:
Michał Bonk, Łukasz Stankiewicz, Marek Piatrzyński, Adam Wojdecki.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES