^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

HISTORIA SZKOŁY ZACZĘŁA SIĘ

1 września 1987 roku

 

Tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie części dydaktycznej. W uroczystości brali udział: dyrektor szkoły Stanisław Kośmider, wicedyrektorzy Halina Domagała i Bogumiła Irach,1054 uczniów, przedstawiciele władz miejskich, kuratorium oraz mediów.

W tym czasie była to najnowsza i najpiękniejsza szkoła w naszym mieście i regionie.
Budynek usytuowany na planie prostokąta posiada wewnętrzny dziedziniec – patio, otwarty od strony południowej i zachodniej na tereny zielone wokół szkoły. Ogólna kubatura budynku wynosi 80 181 m sześciennych.

Na tej powierzchni mieści się 30 sal lekcyjnych, 13 klasopracowni, szatnia szkolna gabinet higienistki, świetlica oraz jadalnia.

Na parterze budynku znajduje się hol, pokój nauczycielski, gabinety dyrektora i wicedyrektorów, sekretariat, pokój administracji wraz z portiernią. Sale lekcyjne przystosowano do nauczania początkowego.

Na pierwszym piętrze znajdują się pracownie języka polskiego, historii, chemii i fizyki.

Drugie piętro szkoły zajmują przede wszystkim pracownie matematyki, biologii, plastyki, techniki, biblioteka szkolna, radiowęzeł i aula.

Biblioteka szkolna rozpoczęła swą działalność już we wrześniu 1987 roku. Gromadzenie księgozbioru zaczęto od przejęcia książek ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chorzowie.

W pierwszych latach istnienia szkoły, bardzo skromne zaplecze sportowe nie pozwoliło w pełni na “rozwinięcie skrzydeł” naszym uczniom. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na korytarzach lekcyjnych, terenach przyszkolnych oraz w Parku Róż. Niedokończone obiekty sportowe utrudniały realizację zajęć wychowania fizycznego.
 
Mimo tych warunków SKS rozpoczął swoją działalność, co przyniosło efekty w postaci wysokich lokat na szczeblu miejskim.
W pierwszym roku pracy szkoły uczniowie reprezentowali ją w 6 większych imprezach sportowych na szczeblu miejskim:
lekkoatletyka dziewcząt – IV miejsce,
lekkoatletyka chłopców – V miejsce,
czwórbój lekkoatletyka dziewcząt – II miejsce,
piłka nożna 4 klas chłopców – III miejsce.

Odrębną, ale wspaniałą kartę historii szkoły tworzy nasze szkolne Święto Sportu. W pierwszych rozgrywkach udział brały klasy 4-6.

 

Nie samym sportem młody człowiek żyje. Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach przedmiotowych.

 

W roku szkolnym 1987/1988 Aleksandra Chrupała zajęła VII miejsce w konkursie języka polskiego szczebla wojewódzkiego.

 

Najlepszymi absolwentami w mijającym roku szkolnym były uczennice:
Beata Cichoń, Agnieszka Sopała, Aleksandra Chrupała, Anna Swatek.

 

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES