Biegi przełajowe klas I - III Szkoły Podstawowej nr 5

       W ramach Olimpijskich Dni Sportu Szkolnego 18 czerwca b.r. odbyły się przełaje klas I - III SP nr 5. Wszyscy uczestnicy walczyli dzielnie o zajęcie jak najlepszej lokaty, gdyż oprócz medali dla trzech pierwszych uczestników, każdy biegający zdobywał punkty klasowe w ramach rywalizacji do punktacji międzyklasowej.

Galeria zwycięzców:

2dz  2ch 
 1dz  1ch
 3dz  3ch

Opracował: Krzysztof Podchul