^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

orion2

 

Zajęcia z zakresu współczesnych muzycznych form ruchowych realizowane są dla uczennic klas IV, V, VI Szkoły Podstawowej, w każdą środę o godz. 16.20. Program zajęć dostosowany jest do potrzeb oraz zainteresowań młodzieży, a  także umożliwia zagospodarowanie czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy. 

 
 Plan perspektywiczny na rok szkolny 2011/2012
 
 W zakresie wiedzy
  - wiedza o motoryczności człowieka oraz warunkach i sposobach jej rozwijania
  - wiedza o kształtowaniu sprawności i wydolności fizycznej człowieka
  - wiedza z zakresu profilaktyki i korekcji wad postawy 
  - wiedza z zakresu higieny pracy i wypoczynku
 W zakresie umiejętności
  - umiejętność  samodzielnego i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym
  - umiejętności  twórczego rozwijania swojej osoby
 W zakresie nawyków
  - opanowanie technik ruchowych w fitnessie 
  - przyswajanie nawyków dbałość o zdrowie, sprawność i higienę własnego ciała
 
 Cele operacyjne
 
  - kształtowanie podstawowych zdolności motorycznych: 
    siła, wytrzymałość, koordynacja, zwinność, gibkość, orientacja przestrzenna, 
    elastyczność płynność i harmonia ruchu, poczucie rytmu
  - samoocena i samokontrola organizmu 
  - nauka i doskonalenie tańca nowoczesnego w uk taneczno-choreograficznych 
  - poznanie nowych trendów w fitnessie ( tae bo, dance aerobik, total body
    conditioning, body art, pbu, body ball, body shape, step )
  - poznanie nowych technik relaksacyjnych
    (pilates, trening autogenny Schultza) 
  - wykształcenie nawyków prozdrowotnych 
  - poznanie zasad bhp i bezpiecznej asekuracji 
  - dobór i analiza ćwiczeń w celu wzmocnienia poszczególnych partii ciała

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES