^wróć na początek

logo   orzelek

dane kontaktowe:
telefon: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

 

III MISTRZOSTWA MIASTA CHORZOWA
SZKOLNYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH
30  KWIETNIA 2009
 

Po raz trzeci organizujemy Mistrzostwa Miasta Chorzowa Szkolnych Zespołów Tanecznych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest to pierwsza tego typy impreza w mieście, która pozwoli na popularyzację form tanecznych w szkołach oraz integrację młodzieży w środowisku lokalnym.
 

Celem turnieju jest przegląd dorobku szkolnych zespołów tanecznych, wymiana doświadczeń oraz współzawodnictwo zgodne z zasadami fair play,  a także zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej.

Organizatorami turnieju są:
Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Chorzowie
Wydział Kultury i Sportu Urzędu  Miasta w Chorzowie

 
 Regulamin Turnueju:
 
1. Turniej odbędzie się 30  kwietnia 2009r. w Hali Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Chorzowie (ul. Ryszki 55) 2. Prawo udziału mają nieprofesjonalne zespoły taneczne działające tylko przy szkołach miasta Chorzowa, przygotowywane i prowadzone przez nauczyciela pracującego w danej szkole.
3. Zespoły biorące udział w turnieju powinny składać się z minimum 6,  maksimum z 16 tancerek

4. Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach  wiekowych. kategoria młodsza –  do 13 lat (szkoła podstawowa klasy IV -VI) kategoria średnia   –  14 - 16   (gimnazjum klasy I- III) W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zespołów może nastąpić ich połączenie.

5. Zawodniczki występują w strojach sportowych, jednakowych dla grupy. Obowiązkowe jest obuwie sportowe.

6. Każdy zespół prezentuje układ krótki, średni i długi.

7. W pierwszej rundzie  zespoły kolejno po sobie prezentują układ krótki trwający 40 - 60 sekund.
W drugiej rundzie zespoły prezentują układ średni trwający 70 - 90 sekund.
W  trzeciej rundzie zespoły prezentują układ długi trwający 150 - 210 sekund.

8. W przypadku pierwszego przekroczenia  limitu czasu trwania układu sędzia przyznaje punkty karne.
W przypadku ponownego przekroczenia limitu czasowego, sędzia  wyklucza zespół z dalszego udziału
w turnieju.

9. Ze względów organizacyjnych kolejność występów  jest od najmniejszego numeru szkoły podstawowej
i gimnazjum do największego numeru danej szkoły.

10. Wygrywa zespół, który otrzymał największą liczbę punktów z wszystkich prezentowanych układów (suma punktów z układu krótkiego, średniego i długiego).

11. Dopuszcza się możliwość  stosowania prostych elementów akrobatycznych  oraz budowanie prostych piramid w układach tanecznych lecz nie będą one brane pod uwagę  w ocenie sędziowskiej.

12. szkoła może zgłosić tylko jeden zespół w kategorii szkół podstawowych oraz jeden zespół w kategorii gimnazjum.

13. Wszystkie zespoły przygotowują nagrania muzyczne na płytach CD, która powinna być opisana: nazwa grupy, czas trwania układu, nr szkoły.

14. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

15. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

16. Wymiary przestrzeni (parkietu) przeznaczonej to prezentacji zespołu: długość 18m, szerokość 9m.

17. Skład komisji i zasady sędziowania  ustala organizator.

18. W sprawach spornych  lub nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny i organizator.

19. Wyjaśnienia i roszczenia można zgłaszać tylko bezpośrednia po zakończeniu turnieju. Wszelkie odwołania po czasie nie będą  rozpatrywane i  uwzględniane.

20. Organizatorzy zapewniają dla wszystkich  zespołów dyplomy, a dla grup zajmujących miejsca na podium (I,II,III miejsce) przewidziane są także puchary oraz wyróżnienie dla kategorii szkoły podstawowej i gimnazjum. Wszyscy opiekunowie otrzymują podziękowania za udział i przygotowanie zespołu do turnieju.

21. Ze względów organizacyjnych organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zgłoszonych zespołów.

22. Układy mogą być tańczone z pomponami oraz innym akcesoriami, przyborami.

23. W turnieju mogą uczestniczyć zespoły prezentujące różnorodną technikę tańca (np disco, rap, funky, hip hop, modern jazz, show dance, break dance, taniec klasyczny i nowoczesny itp).

24. Zgłoszenia zawierają listę imion i nazwisk, datę urodzenia oraz kategorię wiekową zawodniczek, dokładny adres zwrotny, imię i nazwisko instruktora (trenera) zespołu, jak również telefon kontaktowy.

25. Kryteria oceny sędziowskiej
choreografia – ( atrakcyjność układu)
interpretacja muzyczna utworu
zgodność muzyki i tańczących
dobór podkładu muzycznego
ogólny wyraz artystyczny
wykorzystanie przestrzenne parkietu.

 

Poniżej przedstawiamy ramowy program turnieju;

9.00  - 9.30    rejestracja zespołów
9.30  - 10.00   losowanie kolejności, spotkanie instruktorów grup
10.00             rozpoczęcie turnieju.

 

 
Dodatkowe informacje można uzyskać u Magdaleny Małek
( nauczyciela  wf   pod numerem telefonu  505 76 43 60 lub
na adres e-mail greta78magda@ interia.pl
 
 

        Zgłoszenia należy nadsyłać do końca marca 2009r. na adres

          Zespół Szkół Sportowych nr 1w Chorzowie ul. Ryszki 55

          tel/fax 032   241 99 10 lub adres e - mailowy

                     greta78magda@interia.pl

 
Karta zgłoszeniowa

COPYRIGT Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie FREE JOOMLA TEMPLATES