Program „Książki naszych marzeń”


Udział w programie umożliwił zakup książek i audiobooków do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Biblioteka szkolna zakupiła tytuły nie będące podręcznikami, wybrane przez uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami, doświadczeniami w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.

Książki zakupione w ramach programu wykorzystywane są podczas zajęć czytelniczych i animacji literackich. Na ich podstawie organizowane są akcje i konkursy czytelnicze oraz głośne czytanie na lekcjach.

Książki swoją fabułą rozbudzają ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirują do twórczego działania.