Terminarz zebrań z rodzicami


Zebrania z rodzicami klas 1–5 SP odbywają się o godz. 16.30
Zebrania z rodzicami klas 6-8 odbywają się o godz. 18.00


I półrocze


16 września 2019 r. – ogólne zebrania klasowe

21 października 2019 r. – zebrania indywidualne

16 grudnia 2019 r. – zebrania indywidualne, poinformowanie o możliwości otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej

3 lutego 2020 r. - zebrania ogólne, przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za I półrocze

 

II półrocze

 

16 marca 2020 r. - zebrania ogólne

11 maja 2020 r. - zebrania indywidualne, poinformowanie o możliwości otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej

15 czerwca 2020 r. - zebrania ogólne

8 czerwca 2020 r. godz. 16.30 - zebranie z rodzicami przyszłorocznych klas pierwszych szkoły podstawowej